ספר לזכרון הנשמות
Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve

Dublin Core

Title

ספר לזכרון הנשמות
Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve

Identifier

64.1060
(X-29)

Coverage

Date

1846

Provenance

Szekszárdi hitközség ajándéka, 1955.
Eredeti leltári száma: 5116

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, tinta, kézírás, eredeti fém tokban

Elhelyezés

L1_E2_42