Héber nyelv elemi tankönyve

Dublin Core

Title

Héber nyelv elemi tankönyve

Identifier

64.1293

Description

Bloch Móric Bibliafordításainak megjelenése után 1843-ban áttért az evangélikus, majd a református vallásra, és nevét Ballagira magyarosította. 1855-ben kinevezték a Református Theológiai Akadémia tanárává, ahol Szentírás tudományt és bibliai héber nyelvet tanított. Oktató munkájának segítésére, tanítványai számára héber nyelvtankönyvet állított össze, melyet Prágában, a tekintélyes Landau nyomdában nyomtattak, jóllehet még működött a bibliafordításait nyomtató Egyetemi Nyomda.
„Hogy hibáktól lehetőleg tiszta héber szöveget adhassak, mire e munkánál természetesen legfőbb tekintettel kellett lennem, művem nyomtatását zsidó nyomdában, Prágában kellett eszközölnöm, hol is a szedők magyarul nem tudván, magyar revisor nem lévén, a magyarban itt-ott könnyen kiigazítható hibák maradtak, amiért ezennel bocsánatot kérek.” – írta Ballagi könyve végén.

Creator

Publisher

Eggenberger Ferdinánd

Coverage

Date

1856

References

Strbik Andrea: Héber nyelvtanok MAgyarországon. A MAgyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibkiográfiája (1635-1995). Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Osiris Kiadó, 1999. 23.

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 50

Language

Hebrew, Hungarian

Document Item Type Metadata

Original Format

printed paper, paper binding, 12,5 x 19 cm, 196 pages