A pesti Hevra Kadisa tagfelvételi oklevele Deutsch Árminnak

Dublin Core

Title

A pesti Hevra Kadisa tagfelvételi oklevele Deutsch Árminnak

Identifier

HU HJA 71.76

Description

A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

Az oklevél középeső mezőjében a tagfelvétel szövegét olvashatjuk magyarul és héberül. Ezt veszi körül egy rendkívül díszes keret, melynek baloldalán egy bibliai időket idéző zsánerkép látható: Szegény özvegyasszony pénzt és ételt kap. A kép alatt héber betűkkel felirat áll: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
Péld. k. 11:4
A képtől jobbra a háttérben láthatjuk a ( épületét) és a ( épületét) ami felett egy pálmaágakkal és szalagokkal díszített medaillonban a Kozma utcai zsidó temető litográfiáját találjuk. A keret alatt szalagon héber felirat: "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén" Dániel k. 12:13.
A kép felső egyharmadában jobb oldalon a Hevra Kadisa minden oklevelén megjelenő kézfogás litográfiája, díszes keretben elhelyezve, alatta a héber felirat áll: Kegyelem és igazság találkozott.
Mellette egy orvosi vizit litográfiája és annak felirata látható: „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..” Királyok II. 20:5
Az oklevél bal felső sarkában kis cedaka persely áll héber betűs idézettel keretezve. Péld. k. 10:2
"....az igazság pedig megszabadít a halálból"Coverage

Pest 1897

Date

1897

Rights

Hungarian Jewish Archives

Source

Hungarian Jewish Archives

Language

magyar, héber

Document Item Type Metadata

Original Format

66 X47 cm