Browse Items (1 total)

  • Tags: Orczy ház

98_rosenthal.jpg
A német területekről indult zsidó felvilágosodás (haszkala) egyik törekvése volt, hogy a zsidó szent iratokat és imákat nemzeti nyelvekre fordítsák a társadalomba integrálódni szándékozó, világias műveltséggel rendelkező zsidók számára.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2