Browse Items (287 total)

  • Collection: Levéltár Archives

64_1314_a.jpg
A magyarországi zsidók nevében eljáró küldöttség levele az 1840-es országgyűléshez a honosítás megadása érdekében

64_1929.jpg
A türelmi adó községenkénti összegének táblázatával az 1851-1854 időszakra

64_1928.jpg
Sokszorosított levél a pesti zsidó közösség elöljáróitól a türelmi adó kivetéséről

79_43_3a.jpg
Fischer Mór herendi porcelángyáros árjegyzéke

73_63.jpg
díszes litográfiával készített taggyűjtő aláírási ív
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2