Kerubok

A kerubok ábrázolása az Ex. 25:17–18 bibliai helyre utal: „Készíts födelet (kaporet) tiszta aranyból, két és fél könyök a hossza, egy és fél könyök a szélessége. És készíts két kérubot aranyból, vert munkával készítsd azokat, a födélnek két végén.” (…) „És én találkozom ott veled, és elmondom neked a födélről, a két kerub közül, melyek a bizonyság ládáján vannak, mindazt, amit neked megparancsolok Izrael fiaihoz.” A kerubokat a rabbinikus irodalom értelmezései alapján ábrázolják oroszlán, sas, griff-alakban, gyakran koronába bújt madarakként is. A kerubok a koraújkortól jellemző motívumai a zsinagógai frigyszekrényeknek és Isten zsidó közösségeket megóvó, protektív erejére emlékeztetnek.