Sírkövek / Tombstones

Dublin Core

Title

Sírkövek / Tombstones

Collection Items

Családi sírkő / Family-Tombstone
gypsum copy of an original kept in the Hungarian National Museum

3. századi zsidó sírkő Esztergomból
Görög felirat menórával / Greek inscription and menorahFelirata / Inscription:Μεμορια Iudati patiri / et μεμορια Κασσιε / εὐλ(ογία)

Sírkő a vízivárosi zsidó temetőből
A sírkő felirata: ....leánya...[nak] emléke [áldott], Újesztendőkor ment..... az [Éde]n kertjének életébe. [Legyen lelke] bekötve Sára, Rebeka, Ráchel és [Lea] lelkének kötelékébe. Ámen. .... בת ...ז'[ל].....ר'ה' אזיל... לחיי גן [עד]ן נ בזמן הניו…

SÍrkő a vízivárosi zsidó temetőből
Előkerült 1932-ben. A sírkő felirata: [emléke áldott] Meghalt...napján A[darnak], az 1640. esztendőben, a kis időszámítás szerint. [ז'ל] ונפט[ר?] ימים בא[דר] שנת ת' לפ'ק

Nátán ben Gerson sírköve
Előkerült a Buda, Dísz tér 4-5 sz. épületből 1910 körül. A sírkő felirata:Itt van eltemetve Nátán, fia R. Gersonnak, őrizze őt Szirtje és Megváltója. Meghalt Tisri 13-án az 1654. évben, a kis időszámítás szerint.  פה נקבר נתן בר גרשון יצו' ונפטר י'ג…

 Júda lánya sírköve
A Buda, DÍsz tér 4-5 sz. épületből, A sírkő felirata: R. Jehúda leánya. Meghalt Újesztendején az 1655. évnek, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az élet kötelékébe.  'בת ר' יהודא ונפטרת בר'ה' שנת ת'ט'ז לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה

Hanna, Sámuel lánya sírköve
Budai Várpalota építésénél került elő.Sírkő felirata:Itt van elrejtve Channa asszony, leánya R. Sámuelnek. Meghalt utónapján Peszáchnak, az 1671. esztendőben, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve [az élet kötelékébe]. פה נטמנת מרת חנה בת…

Sírkő a vízivárosi zsidó temetőből <br /><br />
A sírkő felirata: ....eltemettetett Támmuz 20. napján. Meg[halt] 16-án, az 1678. évben.  [נקברת] ב'ו כ תמוז והיא נפ[טרת] בט'ז שנת ת'ל

Juda ben Hájim Szuszi
Előkerült 1910 körül a budai Dísz tér 4-5 sz. épületből. A sírkő felirata: Itt van eltemetve az istenfélő férfiú, R. Jehúda, fia R. Chájjim Szuszinak. Meghalt a 2. napján Ádárnak, az 1678. évben, a kis időszámítás szerint. Legyen lelke bekötve az…

Dávid fia sírköve
A Buda, Táncsics u 1. épületből, A sírkő felirata: [Itt] [van eltemetve R. Me]sullám, [fia R.]....[nak], emléke áldott. [Meghalt] szombaton, elul [hó]nap [......napján], פה] [נקבר כ'ר מ]שלם [בר]...ז'ל [ונפטר בי]ום ז' [...ימים בחוד]ש אלול
View all 15 items

Collection Tree