Holokauszttal kapcsolatos tárgyak gyűjteménye / Items from the Holocaust 

Dublin Core

Title

Holokauszttal kapcsolatos tárgyak gyűjteménye / Items from the Holocaust 

Collection Items

Bustyaházi munkaszolgálatos emlék
a bustyaházi munkaszolgáaltos tábor fából faragott makettje

A pesti gettó fa palánkjának egy darabja
A GETTÓ FALÁNAK EGY DARABJA - a piece of wall from the ghetto. It is made of wood with the words “Wesselenyi u. Getto. 1945. Jan. 18.” carved on it. Wesselenyi utca is one of the streets in the Jewish district in Budapest.

"Waldsee" levelezőlap "Waldsee" postcard
"A tulajdonképpeni Am Waldsee kis helység Württembergben, a svájci határ közelében. A jelzett esetben azonban Auschwitz fedőneve volt. A náci félrevezető gépezet ehhez hasonló szövegű levelezőlapokkal igyekezett a még otthon maradt zsidókat (és talán…

Holokauszt-vonatkozású postai nyomtatványok
Lotzmannstadti bélyegek, pesti gettó-levelelezőlap, és majdaneki emlékbélyegből készített keretezett összeállítás.

Bosnyák Zoltán névtáblája
Bosnyák Zoltán, a Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet veezetőjének hivatali névtáblája
View all 138 items

Collection Tree