MILEV

Browse Items (55 total)

 • 64_2060.jpg
 • 64_2339 (2).jpg

  <p>A szegények ebédje a művész szolnoki Szegényember-sorozatának – mely Fényes hírnevét megalapozta – egyik kiemelkedő darabja. A puritán elbeszélő stílus mély emberábrázolással párosul. A háttal álló fiatalasszony vállán sárga hímzett kendő, elöl kötényének csíkja világít. A férfi fáradt tartással ül, arcán a nehéz testi munkát végzők tompa, egykedvű fáradsága, bal keze lazán a térdére ereszkedik. Az asztal fölötti madárkalitka, alatta a reszelő, kancsó, a földön lévő köcsög, borosüvegek mintegy csendéletté alakítja az életképet. Fényes tudatosan rendezi a teret, miközben ügyel arra, hogy a lényegest, vagyis a figurákat, helyezze fókuszba. E képpel egyik legjelentősebb művét sikerült megalkotnia.</p>
  <p><em>&nbsp;</em></p>
 • 90_41.jpg
 • 64_58_Small.jpg

  Virágos, drapp színű brokát, szélein itt-ott hiányzó arany tresz csipke keretecskével.
  Egyik oldalán két egymásba fordított négyzet, melynek két oldalán monogram héber betűvel: םט =MT.
 • 64_724.jpg
 • IMG_6776.JPG

  Kancsó alakú testén díszes fríz fut körbe. Kérdőjel alakú két elálló füléről kettős lánc indul, amely nagy akasztóval díszített körlapban végződik.
 • K7_BeszedesLaszlo_BolcsNathan_64.2044.JPG

  Taláros álló férfialak, egyik kezével szakállát fogja, másik kezével csukott könyvet tart
 • 64_1128_1129.JPG

  Áttört műves, hátlapjának közepén szív alakú medalionban héber felirat: "...hogy fölgyújtsuk a szombati gyertyát."
  A támla alul előre ugrik, rajta két levehető kar, gyertyatartóban végződik.
 • 2002_132.jpg

  Üvegre festett házi áldás. Két íves mezőben az áldás. Vörös, fehér, arany festett betűk.
 • 64_1095.JPG
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2