MILEV

Browse Items (41 total)

 • 20230817_124907.jpg

  Tóravért. Vörösréz vagy bronz. Kerek, tárcsaidomú, gyíkszerűen poncolt alapján sugárkoszorúban a két kőtábla, a tízparancsolat kezdőszavaival. Felette nyitott, hétágú Tóra Koronája. A keret palmettasoros díszű, középen fent gazdag akantusz leveles díszű kagylós korona. Tetején függesztő karika. A kereten két karika a lánc számára és lánc.
  Osztrák Magyar Monarchia
 • 20230814_140436.jpg

  Ezüstözött réz. Fémnyomott, poncolt, kartus alakú. Alján nagy legyezőidom két neobarokk fülkagyló, akantusz leveles, poncolt keretdísszel. Efelett téglalap alakú kivágott ünnepjelző keret. A kagylódísz két oldalán álló, kifelé tekintő heraldikus oroszlán tartja a pajzsra helyezett két kőtáblát. Felette akantusz levél, efelett a kartusz romantikus négy, alján félköríves záródású keretben végződik. Tetején áttört, liliomos pártázatú zárt korona. A kartus két oldalán csavart, akantusz leveles, oszlop szerűen kialakított rúd, vázában égő fáklyás végződéssel.
  Oszrák -Magyar Monarchia
 • IMG_20221208_124538.jpg

  Készítője Franz Lorenz Turinsky, Bécs, 1804.
  Ezüst, öntött, trébelt, vésett, bécsi jeggyel és a készítő, Franz Lorenz Turinsky beütött jegyével. A tóravérthez egy cserélhető ünnepjelző tábla tartozik: Hag haSzukkot / Hag Smini Aceret felirattal.
  Az ünnepjelző nyílás alsó részén magyar nyelvű vésett felirat: Szegedi izr. hitközség.
  A tóravért függesztőlánca ép.
  A tárgy magassága: 32 cm, legnagyobb szélessége: 25 cm.
  Bal oldalán egy ornamens feltehetően hiányzik – a jobb oldalon láható szimmetrikus darabja feltehetően régebbi csapolással helyreállított.
 • 16025230595721116507416.jpg

  Ezüst, trébelt, cizellált, vésett és applikált, öntött díszítéssel.
  Késő eklektikus stílusú, oszlopos, díszvázás motívumokkal gazdagon ellátott, növényi mustrás vért. Közepén kétoldalt álló oroszlánfigurák között a két kőtábla a Tízparancsolat héber kezdőszavaival, alatta az ünnepek lemezkéinek helyével.
 • 1602521579807308991375.jpg

  Ezüst, kalapált. Díszítése cizellált, véset és csavarokkal applikált.
  Volutás, pajzsos, növényi, valamint un. bécsi rózsás mustrával gazdagon borított. Felül levéldíszes korona, kétoldalt oroszlánfigurák, közepén az ünnepjelző lemezek kerete. Jelzett.
 • Ezüst, trébelt, poncolt és applikált, rácsavarozott díszítéssel. Kartus formájú, Stilizált kagylós-rocaille-os és növényi díszítéssel a tízparancsolat kettős kőtáblájával, ünnepjelző tartóval, fölül koronával. Alul egy kartusban vésett kurzív felirat: Leop. Blankenberg u. Frau 22 August 1869/1894. Jelzett.
 • 15970667710751218604967.jpg

  Ezüst, préselt, cizellált. Tóraszekrény alakú, szélén domború kagylós-leveles díszítés, belül poncolt alapon üres kartusos mustra, középen a Tízparancsolat kettős kőtáblája. A két oroszlánfigura között Dávid csillaggal, valamint az ünnepjelző ajtócska, fölül korona. Jelzett.
  (Az ünnepjelző ajtócska pótolt, ezen van a későbbi hitelesítő jegy.
 • 64_452.jpg

  Ezüst. Pajzs alakú. Szélén redőzött baldachin. Alul trébelt és poncolt inda díszítmény piskóta alakú táblát fog körül. Középen U alakú keretben , poncolt alapon sugár alakú díszben szalag -csokor. Fölötte két fejét hátra fordító, álló oroszlán, mely a Tízparancsolat táblát tartja, rajta a parancsolatok vésett kezdő szavai. Ezalatt az ünnepet jelző táblácskák helye, a táblán felirat: שבת =Sabbat. A kőtábla felett a baldachin középső része és efölött indákkal díszített koszorú. Hátulján hosszú lánc.
 • 20230814_143246.jpg
 • 64_404.jpg

  Ezüst. Fent félkörös négyszögidomú. Trébelt művű. Peremén álló levelek sorakoznak egymás mellé. Ezen belül fonott levéldíszes keret. Belsejében trébelt nagy leveles díszek között fonott levéldíszes négyszögű mező vésett héber felirattal.

  1702-ben készült József, Simon fia és neje Chaja, valamint gyermekük Ábrahám ajándékaként
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2