MILEV

Browse Items (112 total)

 • 71_65.jpg
 • IMGP2060.JPG

  Mezei Mórnak

  Az oklevél kézzel írott de a keretet adó kis képek nyomdai klisével nyomottak. Jobb oldalon egy tógás nőalak int fehér kendőjével, a háta mögül előbukkan egy egyenruhába öltözött kisfiú amint egy üres címerpajzsra támaszkodik. A háttérben egy épület képe, az előtérben egy ion oszlopfő. Az oklevél felső harmadában a pesti izraelita hitközség fiú és leányárvaházának egyik épületének litográfiája. (Munkácsy Mihály u. 5-7.) Az árvaház képe felett a felhőkben egy ragyogó Dávid csillag képe. A litográfiát ornamentális keret veszi körbe.
 • latvany_noeylet1_small.jpg

  A korszak gyakorlatának megfelelően díszes oklevél felső harmadának képei a nőegylet tevékenységére utalnak. A képmező középén látható a Nőegylet leányárvaházának első, Damjanich u. 26. Sz. alatti épülete, melyben az oklevél kiállításának idején 12 kislányt neveltek a nőegylet költségén és felügyelete alatt. Az épülettől jobbra és balra álló nőalakok a nőegylet többi jótékonysági terét jelképezik. Az almát osztó nőalak a szegények tápintézetére utal, melyben naponta harminc szegény kapott ebédet, felekezeti megkötés nélkül. A fiatal anyákkal és kisgyerekekkel körülvett másik nőalak kezében gyolcsot tart, hiszen a kelengyesegélyt ekkoriban még természetben osztották ki. Az édesanyja emlékére komoly adományt tevő Fochs Antal tiszteletbeli tagsági oklevelét Gottesmann Marie, Bischitz Johanna és a nőegylet titkára, Buchsbaum úr írták alá.

  The pictures on the honorary certificate issued by the Jewish Women’s Association of Pest, founded in 1866, refer to the activity of the association. In the middle of the picture the first building of the association’s girl orphanage can be seen, where 12 young girls were raised at the expense and supervision of the women’s association at the time of issuing the certificate. Female figures on the right and left of the building symbolize the other charity places of the women’s association. The woman distributing apples refers to the catering home of the poor, where thirty poor people received lunch each day, regardless of religious affiliation. The other female figure, surrounded by young mothers and children, holds a linen cloth (trousseau) in her hand, because at this time the aid for mothers with newborns were distributed in nature. Antal Fochs gave major donation in memory of his mother and received an honorary membership certificate signed by Marie Gottesmann, Johanna Bischitz, and the secretary of the women’s association Mr. Buchsbaum.

 • IMGP1960.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél jobb oldalán görög ruhás nő képe, hárfára támaszkodik, kezében babérkoszorút tart magasba. A háttérben görög templom. Az oklevél alsó harmadában óriási babérkoszorú.
 • IMGP2067.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél bal és jobb oldalán két nőalak áll, tógában, egyikük babérkoszorút, másikuk olajágat tart a kezében. Az oklevél szövegét szecessziós keret veszi körbe. A nőalakok mögött a háttér egén apró Dávid-csillagok ragyognak.
 • IMGP1965.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél keretét szecessziós hatásokat mutató motívumsorozat adja. Egyes minták aranyozottak.
 • IMGP2038.JPG

  Az oklevél két oldalán húzódó keretben egy-egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló képeket láthatunk. Az elsőben egy cedaka perselyt olajbogyó-koszorúban, a másodikban pedig a Hevra Kadisa épületét. Mindkettő alatt díszes táblákon héber feliratok találhatóak. Az oklevél felső középső részén egy kézfogást ábrázoló kép található, mely szintén olajágakkal van körülvéve. A két kéz felett egy Dávid csillag helyezkedik el ornamentális keretben, melyben héber felirat látható. A képet két oldalról héber idézet fogja közre. Az oklevél szövege héberül és magyarul íródott.
  Löwinger Adolf részére
 • 71_89.jpg

  Bánóczi József tiszteletbeli tagságáról
 • 71_58.jpg

  Spitzer Ignác részére, 90. születésnapja alkalmából
 • 90_182.jpg

  Bánóczi József tiszteletbeli taggá választásáról
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2