MILEV

Browse Items (112 total)

 • IMGP1962.JPG

  Az oklevél bal oldalán egy angyal áll, feje felett egy ragyogó Dávid csillag, lábai előtt betegek és szegények. Bal oldalon egy Petőfi mellszobor. Az oklevél felső harmadában egy felkelő nap litográfiája látható.
 • IMGP1994.JPG

  A magyarul és németül írott oklevél keretéül több, külön keretbe foglalt kisebb kép szolgál. A felső harmadban két jelenet litográfiája fogja közre a magyar címert és pest városának címerét. felettük a magyar szent korona. A baloldali képen egy orvos vizsgálja a betegét, míg a jobb oldali képen egy temetési menetet ábrázoló kép áll, a menetben a férfiak cilindert viselnek. A kép alatt címerszerű keretben egy angyal oszt adományt az özvegynek és gyermekének. Az oklevél baloldalán tógába, saruba öltözött férfiak litográfiája. A két kép alatt egy-egy kisebb kép is látható: egy adománygyűjtő persely és egy kézfogás nyomata. a kézfogás hátterében egy veszőnyalábba tűzött fejsze, ún. fasces. A két szimbolikus kép között két angyal tart egy díszkoszorú tetején álló kettős kőtáblát, melynek mindkét oldalán öt-öt parancsolat áll. Az oklevél felső két sarkában szalagon német nyelvű versikék.
 • IMGP1968.JPG

  Az oklevél gazdagon díszített, növényi ornamentális keretbe foglalt litográfiák veszik körbe a szöveget. A képek egy-egy kéz vagy földműves mesterséget ábrázolnak. A felső harmadban királynői alak kezében tartja Magyarország és Pest város címerét. Feje felett Egy Vörösmarty idézet, jobb és bal oldalán egy-egy héber betűs idézet: "Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod."
  (Zsolt. k. 128:2), és "A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel.." (Péld. k. 12:10)
 • 66_382.jpg
 • 66_279.jpg
 • IMGP2062.JPG

  Lőw Lipót részére

  Az oklevél keretét több kisebb medaillonban és boltív-szerű keretben álló kép litográfiája adja. A nyomat felső harmadának első képén egy koedukált tantermet látunk, ahol fiatal tanár oktatja diákjait. A kép alatt héber betűs felirat. Mellette középen Mózes képe áll, kezében tartja a kőtáblákat és a botot. fejéből "szarvként" sugárzik a fény. Feje felett a boltíven héber betűs felirat. A következő képen végzős gyermekek babérkoszorút nyújtanak át idős tanítójuknak. A kép alatt héber betűs felirat szalagon.
  A képeket alul a tanításra utaló tárgyak grafikája köti össze: könyv, vonalzó, földgömb balról, jobbról pedig nyitott könyv, benne héber betűs idézet: "Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél.." ( Péld. 3:1) A képeket felül balról egy magyar címer jobbról pedig Pest város címere határolja. Az oklevél bal oldali keretét három kisebb kép adja. az elsőn Maimonidesz portréja alatta szalagon héber betűs idézet művéből. Alatta Pestalozzi portréja áll, mellette szalagon idézet tőle. Közöttük a Dohány utcai zsinagóga látképe, alatta héber betűs felirat Máté evangéliumából (21:16)
  Az oklevél bal oldalán Moses Mendelsohn portréja alatta szalagon idézet tőle. Alatta Gróf Széchényi István portréja, mellette idézet tőle. A két kép között egy angyal oszt adományt egy arra rászorulónak, alatta szalagon héber betűs felirat.
  "Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr." (Zsolt. 41:2)
 • 71_78emleklap.jpg
 • 73_40.jpg
 • 71_5.jpg
 • 79_5omike.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2