MILEV

Browse Items (46 total)

 • 64_382_Doron.jpg

  Ezüst. Kerek, domború talpazatán stilizált levelekből álló koszorú, majd vésett héber felirat. Szára két osztású, középen poncolt alapon ovális és szögletes díszekkel. A szár mindkét része függőlegesen mezőkre osztott, egy-egy sima és poncolt ág , díszes mező váltja egymást. Tetején koronás kétfejű sas. Jelzett.
  Felirata:
  נעשה ע''י אלופים גבאים
  דבחי רים ביקור חולים
  שנת תקצג לפק
  "Készült a Bikkur Cholim (beteglátogató) Egylet vezető gondnokai által az 593. (1833) évben a kis időszámítás szerint. "
 • 64.466.jpg

  Ezüst. Kerek, boltozatos talpán 3 trébelt virágidom. Szára virágváza alakú, alján nagy levéldíszekkel, peremén 6 csengő, de hiányosak. A váza felső végén áttört műves hat pajzs alakú mezőben virágok. A váza felső pereméről ugyancsak csengők lógnak. A gömbön kiterjesztett szárnyú madár.
 • 64_391.jpg

  Ezüst. Kerekidomú talppal, recés vésett talpsávval. Talpmezeje laposan trébelt, stilizált palmettákkal ékített. Oszlopos hengeres nyelén vésett recés gyűrűk, ezek dísztelenek. Derekán recés peremű nagyobb gyűrűs heveder. Az oszlop tetején levélrozettás dísz, három harangidomú csengővel. Kettős osztású áttörtműves koronázó része poncolt alapú levelekkel ékes. Tetején félgömb, kronás kétfejű sassal. A korona belsejében csengő.
 • 20200526_130604.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Kör idomú talp. Talpsávján poncolt alapon trébelt kagylós és nagy virágos díszek. Hengeridomú nyelén alul és felül rokon ékítményekkel. Díszváza idomú felső része poncolt, trébelt négy-négy álló levéllel és négy nagy kagylóval ékített. Derekáról hat harangidomú csengő csüng alá /egyikről két harang hiányzik/ Áttörtműves gömb idomú koronája hatosztásos és pettyes díszekkel ékített. Tetején tagozott vázas gömbkagylós és leveles díszekkel Talpán No.1 és
  No. 2 számokkal, valamint vésett héber felirattal:
  1.
  No 1 חברא קדישא פה פעסט
  Pesti Chevra Kadisa

  2.
  No. 2 חברא קדישא פה פעסט
  Pesti Chevra Kadisa
 • 64_29.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Kör alakú talpán körben vésett héber felirat. Domború részén levél és virágdíszek. Hengeres testszára fatörzshöz hasonló. Felső része fa-koronához hasonló, áttört műves lefelé lógó levelekből, virágokból áll. Ezen eredetileg 8 csengő lógott. Tetején harangidom, majd csüngő levelekből álló koszorú. Legtetején lapított gömb. Párján a talpazat koszorúján az virágdíszek az előzőtől elütő.
  Felirata:
  1.
  נדבה לב'הכ'נ החדשה
  דק''ק מישקאלתץ מאת
  ה''ק יוסף זויער וזוגתו
  מ' פיגה תחי' תרכג לפק
  Sauer József ajándéka a miskolci új zsinagógának a 623-k (1863) évben, a kis időszámítás szerint.
  2.
  לב'הכ'נ החדשה נדבה מאת
  ה''ק יוסף זויער וזוגתו מ'' פיגה
  תחי' ש' תרכג לפק
  Sauer József és neje Fége ajándéka az új zsinagógának a 623-ik (1863) évben a kis időszámítás szerint.
 • 64_10.jpg

  Részben aranyozott ezüst. Kör idomú talpán és hengeres szárán alul vályuzatos díszek.Nyelének közepén gyűrűs tagozat és vésett leveles díszek. Fent : No 28 és No 29.
  Felirata:
  ח''ק פה פעסט
  A pesti Chevra Kadisa
  Négy abroncsos koronás felső része leveles díszű. Abroncsain négy nagy rozetta. Tetején toboz idomú gomb. Belül egy-egy harang idomú csengő.

  Vésett héber felirat: "Az itteni Pesti Szent Egyleté"
 • 64_8.jpg
 • 64_51.jpg

  Aranyozott ezüst. Kör alakú domború talpán apró gyöngyidomokból álló koszorú. Hengeres szárán virágos, leveles ág fut felfelé. A szár virágmintájú, váza alakban öblösödik ki, rajta két, levelekből koszorú. Tetején 8 abroncsból álló korona, ezen és az alsó abroncs is ékkő alakzattal díszített. A koronában belül csengő.Felette félgömbön kétfejű koronás sas.
 • 64_20.JPG

  Részben aranyozott ezüst. Kör alakú sima talpazatán hengeres, lefelé hajló virág sziromzatban végződő virágokkal díszített szár. Váza alakú felső részének alja gazdagon virágfüzérekkel ékes, majd áttörtműves virágokban folytatódik. Ezen belül csengő. Pöttyökkel övezett két gyűrű kisebb ékkövekkel és gyöngyök. A tetején hat abroncsos korona, ezen belül csengő. A korona tetején gömb. /Az egyik hiányzik, ugyancsak hiányzik az egyik szirmon két gyöngy, a másikon öt gyöngy. A korona deformált az egyik tetején.
 • 64.410.jpg

  Ezüst. Kerek , tagolt, boltozatos talpon trébelt álló levelek sorakoznak koszorú formában. Oszlopos, hengeres szárán recés, gyűrűs díszek. Derekán tulipán virágokkal és leveles palmettákkal díszített öv. Tetején áttört műves, tizenkét ágú, recés drótokból és sima abroncsokból álló korona. Tetején makkidomú gomb. A korona találkozásánál leveles rozettás gallér.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2