MILEV

Fényképtár / Photo-collection

Title

Fényképtár / Photo-collection


Description

„A Magyar Zsidó Múzeum mindent gyűjt, a mi a zsidó hitű magyaroknak, de általában az egész zsidóságnak vallási és kulturális múltjára, történetére, művészeti ábrázolására vonatkozik. Lehet az bronz, kép, szobormű, régi pénz és érem, szóval minden műtárgy és documentum, amelynek zsidó vonatkozása van.” – írta a Magyar Zsidó Múzeum Bizottsága 1912 szeptember 20-án kelt gyűjtési felhívásában.
A múzeumi gyűjteményeket kiegészítő fényképes adattárak létrehozása a 19. század végére általános muzeológiai gyakorlattá vált. A módszeres zsidó múzeumi gyűjtés ebben az időszakban indult, ezért a fényképek már nemcsak a tudományos kutatást segítő adattári dokumentumként, hanem a múzeumi gyűjtemény alapjait jelentő muzeális tárgyakként is megjelentek.
Múzeumunk alapítása után, 1912-ben Fürst Aladár a Múlt és Jövő hasábjain hívta fel a fényképek gyűjtésének fontosságára a figyelmet, cikkében a „zsidó kultúrtörténeti értékkel bíró tárgyaknak fényképét és leírását”, valamint „régi zsinagógák, templomi szerek, okmányok, zsidó iparművészeti munkák, illusztrációk” fényképeit kérte.
A kezdeményezés eredményességét jelzi, hogy a Magyar Zsidó Múzeum 1915-ben megjelent első katalógusában az első tételek között szerepel több mint negyven zsinagóga fényképe, valamint híres zsidók portéi. 

Az 1930-as évektől kezdve a zsidó közösséget életének fontosabb eseményeiről készült fényképeket is tudatosan gyűjtötték. Több műtárgy- és műemlékfelmérési projektet indítottak, melynek során lefényképeztették a zsinagógákat, esetenként a közösségek szertartási tárgyait is. 1945 után intézményünk kiemelt feladatává vált a holokauszt dokumentálása. Ennek során rengeteg fényképet is gyűjtöttek, esetenként reprodukciókat. A háború után az egyetlen megmaradt zsidó lapban, az Új Életben megjelent fényképeknek egy része került a gyűjteménybe, melyet családi és közösségi hagyatékokban talált képek egészítenek, egészíthetnek ki. 


A fényképtári gyűjtemények: 
Portrék
Tablók és csoportképek
Zsinagógák és zsidó közösségi épületek
Temetők és sírkövek 
Muzeális tárgyak fényképei
1945 előtti eseménytörténet
Holokauszt
1945 utáni eseménytörténet
Nemzetközi eseménytörténet
Családi fotóhagyatékok 
Albumok

Collection Items

Collection Tree