MILEV

Könyvkötések / Book bindings

Title

Könyvkötések / Book bindings

Collection Items

 • 11a.jpg

  A domborított szívvel és fekvő oroszlán alakjával díszített ezüsttáblákba kötött Bibliát Löw Lipótnak ajándékozták hívei, amikor 1850-ben megvált a pápai közösségtől.
  A kötéstábla egyik oldalán domborított szíven héber betűs német/jiddis felirat van: „Cum andenken von zammlikhen mitgliedern der sohre tov cu Pápa 1850.” (Emlékül a jót kedvelők valamennyi tagjától, Pápa, 1850.) A másik oldalán fekvő oroszlán alakja látszik. Az oroszlán alakja a zsidó ikonográfia jellemző gyakorlatának megfelelően a tulajdonos (Löw) nevére utal.
  A kötéstábla héber és latin betűs könyvek bekötéséhez is használható. Latin betűs könyveknél a címlapon a feliratos szív látszik, míg a héber betűs könyvek olvasási irányának megfelelően ekkor az oroszlán–motívum van a címoldalon.
 • 1_2_6.JPG

  Mindkét oldala áttört műves. Közepén ovális mező héber felirattal, felette koszorúval. A borító széle sima pánt, ezen belül leveles, indás dísz. Gerincén öt pánt, két kapoccsal. Az oldalak felső részén közepén két félkör idomot lánc köti össze. Felirata:
  Imakönyv. Nyomtatott a 456. (1696 évben Dessauban.
  אברהם ב''מ מרדכי גומפל פלעש
  Ábrahám, fia Mordeháj Gumpel Flesch-nek.
  שיינדל בת ה'' יצחק כ''ץ מ''שיף
  Felesége: Séndl, Jicchák kohén leánya a Schiff -családból."
 • 84.2.jpg

  Nyomtatvány és kézírás. Pest, 1867
  Gebete der Israeliten Héber szöveg
  Verlag von M.É. Lőwy' s Sohn
  Ofen Gedruckt in der kön.ung. Universitats Buchdruckerrei. 1872
  Bársony kötés, Fémszállal készített magas hímzés. A kötésen alul monogram, körülötte ornamentika, hátul egy Cazet. A sarkon fémveretesek. Edwin Bachmann (NY) ajándéka; Dr. Büchler Róbert 1143 Bp., Szobráncz u. 4/b
 • 64.797.jpg

  Nyomtatvány, selyem -bársony kötés, hímzett. Sziddur német fordítással. Fordította: Letteris
  Világos bársony kötés. Fedelén rátett, hímzett medallionban gloriette és német szöveg. Hátsó fedelén hímzett arany virágcsokorban monogramm. Díszes, aranyozott kapocs, a lapok szélei aranyozottak. Belső címlapján a tulajdonos fényképével
 • 2000.17.jpg

  Kopottas drapp bársony borítójának sarkain és közepén ezüstveretes dísz,, a hátlapján is volt MK monogram, mára már csak a ragasztás helye látszik. Két csat fogja össze. A lapok szélei aranyozottak. Egyik oldalon hébaer, másik oldalon gót betűs német nyelvű szöveggel nyomtatott lapok.
 • 64.799.jpg

  Sziddur német fordítással. Fordította: Letteris. Végén német nyelvű imák. Sötétkék bársony kötés, fedőlapján fém veret helye: két ágaskodó oroszlán kettős kőtáblát tart, felette korona. Hátsó borítóján monogramm, egyik hiányzik. Díszes kapocs fogja össze, a lapok szélei aranyozottak.
 • muzeum_1nap_2015_dec.30-669.jpg

  Ezüst. Elő és hátlapján gazdag trébelt művű jelenetek. Egy hárfás ifjú és gyümölcsöt tartó nő. Hátlapjának kettős ábrázolása: oltár és előtte imádkozó hitves-pár, valamint asztal mellett ülő három alak. Gerincén leveles és virágfüzéres díszek. Németalföldi munka

  A bekötött könyv: David Kimhi (1160–1235) provence-i rabbi zsoltárkommentárjainak 1778-ban, Amszterdamban nyomtatott példánya.
 • 64_611.JPG

  Ezüst. Fedőlapjának szélén és közepén levelekből és indákból álló díszek. Hátsó oldalán körben Dávid - csillag és kis rozetták. Gerincén és szélein rozettás, leveles dísz. Két T alakú fogót szíj fogja össze.
 • 64_621.JPG

  Jomkippur katan-ra imakönyv. Bőrkötésben, hiányos. Fedőlapján Mózes és Áron alakja.
  Szerzője: Zvi ben Hirsl Segál.
 • 64_684.JPG

  A bekötött könyv: imakönyv a zarándokünnepekre
  Ezüst. Mindkét oldala és gerince áttörtműves virágokból, levelekből és indákból áll. Áttörtműves kapocs. Az oldalak közepén pajzs alakú idom, egyikén vésett héber felirat, a másikon 5604-es évszám.
  Felirata:
  יצחק בכ''ר יעקב
  מארג'אל
  ה''יו''
  "Jichak, Jákob Margoliusz fia

Collection Tree