Browse Items (2 total)

  • Tags: tréfás

K20.jpg
Kohn Vilmosnak megírva a Gringlinger családtól Héber nyelvű idézet a kép tetején Mózes ötödik könyvéből (28:12): "Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát" Hebrew citation from Deuteronomy 28:12: "The Lord shall open to you his good treasure"

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2