Browse Items (1 total)

  • Tags: haggadah

32_Haggadaobuda1834.jpg
1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2