Browse Items (1 total)

  • Tags: Universitaetsdruckerei

97blochtora.jpg
A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2