Browse Items (5 total)

  • Tags: Talmud

31_Talmud.jpg
II. József a héber könyvek ellenőrizhetősége és egységesítése érdekében úgy rendelkezett, hogy a magyarországi zsidó közösséget is a prágai héber nyomda lássa el könyvekkel. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak…

6.JPG
Az oklevél szövegét körben héber betűs szövegek keretezik. Az oklevél szövege magyarul és héberül íródott.

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2