Browse Items (1 total)

  • Tags: EVIRT

A könyvbe kötött díszoklevél külső borítója barna bőrkötésben van, díszes fémkerettel, közepén Pintér József monogramja áll, felette egy ötágú korona. Belső lapjain aranymintás keretben áll az oklevél szövege, az azt…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2