Browse Items (1 total)

  • Tags: Ansé Menuha Nehoná egylet

64_fenylep.jpg
Az óbudai „Léleküdv Egylet” tárgyairól készült fénykép. A felső részen az egylet jegyzőkönyvei láthatóak, mellettük gyűjtőpersely és egy 1810-ben készített rimonpár áll. A felső polcról függő tárgyak tóramutatók és…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2