Browse Items (160 total)

  • Collection: Könyvek / Books

69_281.jpg
... s a későbbi héberek gyógytudományának rövid vázlata

66_119.jpg
http://archives.milev.hu/index.php/duschak-moritz-predikacioja;isad

32_Haggadaobuda1834.jpg
1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára…

68_182.jpg
http://archives.milev.hu/index.php/ehrlich-jakab-beszede;isad
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2