Browse Items (234 total)

  • Collection: Fényképtár - 1945 utáni eseménytörténet Photo-Collection - events after 1945

F17_3.jpg
Az Országos Rabbiképző Intézet dísztermében
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2