Browse Items (12 total)

  • Collection: Kohanita kézmosók

Ezüst, kalapált. Mély öblű, tégla forma, gerezdelt díszítéssel. Öblében héber nyelvű felirat:"Fradl Bwsz/ Mihora férje Michael Frankl és apja Ahron Lévi Stern emlékére 1865. Jelzett

64.355.jpg
Vörösréz. Ovális, négy félkörben végződő fenékkel. Magas pereme ugyancsak négy karéjos. A perem szélén köríves dísz. A perem külső oldalán vésett héber felirat.

96.35.jpg
Ezüst.Ovális alakú, rövid oldalain jobban felmagasodó peremű tál.Hosszanti oldalán címer, benne LS kkoronás tulajdonosi monogram. MOD mesterjegy, Bécs, 1826

64.16.jpg
Ezüst. Nyolckaréjos piskóta idomú. Peremén vésett No 11 és héber felirat:
"Emlékezetül ajándékozta azt a tudós Rosenthal Salamon feleségével Chleievel. Lelkük legyen összekapcsolva az élők lelkével. /: A kohaniták mondása az áldás előtt:/ 605-ben a…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2