MILEV

Browse Items (112 total)

 • K215.jpg
 • K297.jpg
 • K319.jpg
 • K337.jpg
 • K444.jpg
 • K298.jpg
 • Dizengoff.jpg

  Meir Dizengoff, Tel Aviv első polgármestere lóháton
 • 57_sanatova.jpg

  A zsidó hagyomány szerint ros hásáná, a zsidó újév napján Isten ítéletet hoz az elkövetkezendő évről, ezért a zsidó közösségekben ros hásáná alkalmából szokás jó évet kívánni egymásnak szóban, levélben, képeslapon is.
  A Jeruzsálemben kiadott jókívánság-oklevél a világ teremtésétől számított 5661 évre kíván minden jót. Ebben az időszakban a Török Birodalomhoz tartozó Szentföld nehezen megművelhető területein csak kevesen éltek, akik a diaszpora adományaiból tartották fenn magukat. Az osztrák-magyar-cseh-morva közös hitközség nyomtatványa a korszak Jeruzsálemben kiadott nyomtatványainak kliséivel készült. Közepén az imakönyvekben, tóraszekrény-függönyökön is gyakran ábrázolt, a hajdani Szentély oszlopaira emlékeztető oszlopokat látjuk, négy sarkában, és az oszlopok alatt lévő is medaillonokban pedig a négy szent város: Jeruzsálem, Hebron, Tiberias és Cfat zarándok-látnivalóinak képét. Ezek a kis képecskék, melyek a Siratófalat, Dávid király sírját, Ráhel sírját, a Machpéla barlangot vagy Avsalom sírját ábrázolják, megjelentek önállóan is a korszak újdonságának számító képeslapokon, de imakönyvek címlapján, vagy akár textilre nyomtatva is.
  Tags
 • 58_sarga.jpg

  A mezuzához hasonlóan a tfilin is olyan tárgy, mely a szent szövegek idézeteit tartalmazza, és az Örökkévaló parancsolataira emlékeztet. A tfilint a hétköznap reggeli imához helyezik fejükre és kezükre a felnőtt zsidó férfiak. A szófer által írt pergamendarabokat marhabőrből készített kocka alakú tokokba helyezik, melyekhez hosszú szíjak csatlakoznak. A tokok és a szíjak fejre és kézre illesztését szigorú előírások szabályozzák. A tfilinek védelmére gyakran papírból vagy akár fémből készült tokokat készítenek, melyek használaton kívül védik a rituális imakellékeket.
  A tfilin tárolására, szállítására hagyományosan hímzett tfilin-zacskókat készítettek, de természetesen ebből is készültek egyszerűbb darabok is. A huszadik század elején, Jeruzsálemben készült pamutvászon tfilin-zacskón a tfilin felhelyezésekor elmondandó áldások és a tfilin szabályai olvashatóak. Valamennyi szöveg és dísz azokkal a nyomóklisékkel készült, melyeket az imakönyvek, térképek vagy akár képeslapok nyomtatásánál használtak, és a szövegek elhelyezése is az imakönyvek gyakorlatára emlékeztet.

  A tfilinzacskó másik felén a jeruzsálemi nyomda további kliséiből készült összeállítás látható. A kompozíció közepén a menóra zsoltár, mellette kétoldalt pedig 4-4 szentföldi látnivalót ábrázoló ovális kis medaillon látható. A menóra alatt olvashatjuk a készítő nyomdász, Avraham Mose Luncz nevét. Luncz a cári Oroszországból tizenöt évesen, 1869-ben költözött Jeruzsálembe, ahol tudósként, szerkesztőként lett ismert. Munkássága azokra az évekre esik, amikor az első alija keretében több mint 50000 új bevándorló érkezett az addig gyéren lakott sivatagi területre. Új városokat építettek, Eliezer ben Jehuda kidolgozta a modern héber nyelv alapjait, és létrehozták az új ország első intézményeit. A tfilinzacskóra nyomtatott képek között már új településeket is láthatunk, a Rothschild báró adományából 1882-ben alapított Rison LeCiont és Zikhron Jákovot, valamint a Haifai kikötőt. A többi kis képen a hagyományos zsidó zarándokhelyek: Dávid király sírja, Dávid tornya, a Siratófal, Cfat, Absalom síremléke, a Machpela barland és Ráhel sírja láthatóak.
  Tags
 • Montefioremozes.jpg

  Sir Moses Montefiore
  1784 (Lijorna, Itália) – 1885 (Ramsgate, Anglia)
  Bankár, sikeres üzletember, a Legfelsőbb Bíróság bírája Nagy Britanniában. Közel állt az udvarhoz, nemesi címet kapott a királynőtől. 1836-tól a brit zsidó közösség elnöke volt. Magas státuszát kihasználva próbált segítséget nyújtani az üldözött zsidóknak. 1840-ben a damaszkuszi és a rodoszi zsidókkal szembeni vérvád ügyében lépett fel, és sikerült elérnie a vérvádat érvénytelenítő szultáni okirat kiadását. Hétszer járt Erec Jiszraelben, utoljára 90 éves korában, 1875-ben. Célja a zsidó letelepedés helyzetének javítása, a mezőgazdasági fejlesztés elősegítése volt. Kézművesiskolákat, szegényházakat, kórházakat létesített. Megalapította Jeruzsálemben az első zsidó negyedet (Miskenot Saanaim) az Óváros falain kívül, s felépítette a híres szélmalmot. A Jaffa mellett vásárolt gyümölcsös volt az első zsidó mezőgazdasági üzem. Segítette a héber nyomdászatot Jeruzsálemben.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2