MILEV

Browse Items (112 total)

 • 71_80.jpg

  Bánóczi Józsefnek dísztaggá választása alkalmával
 • P1060588.jpg

  Az oklevél bordó szövetkötésű, közepén a magyar címer rézből, körülötte koszorú. A belső borítóján a nagyváradi címer. Az oklevél kézzel rajzolt, keretének sarkaiban egy -egy Dávid csillag látható. Mindegyikben nevezetes dátumok. (Választás, székfoglalás, lemondás, búcsúbeszéd). Az oklevél felső harmadában egy medaillonban a Mózesi kőtáblák állnak, két oldalról szárnyas kerubok díszítik keretét. Az alsó harmadban könyv, babérkoszorú, globusz grafikái állnak. Az oklevél keretének két oldalán magyar és amerikai címerek állnak. A következő oldalon az oklevél szövege áll, majd azt követik az oklevelet aláírók nevei.

  Fondjegyzékben
 • b1.JPG

  A díszoklevél barna műbőr kötésben van, aranyozott rokokó stílusú ornamensek védik a sarkait. Közepén monogramos címer díszes keretben. A belső fedőlapok fehér textilborításúak, rajta aranyozott betűk, keret és ornamensek. Az oklevél kézzel írott és festett, merített papíron, a következő oldalakon az aláírások szerepelnek. Az oklevél egy nagy műbőr tokban van, a tok címlapján ugyanaz a betűtípus és grafika áll, mint az oklevélen.
 • latvany_noeylet1_small.jpg

  A korszak gyakorlatának megfelelően díszes oklevél felső harmadának képei a nőegylet tevékenységére utalnak. A képmező középén látható a Nőegylet leányárvaházának első, Damjanich u. 26. Sz. alatti épülete, melyben az oklevél kiállításának idején 12 kislányt neveltek a nőegylet költségén és felügyelete alatt. Az épülettől jobbra és balra álló nőalakok a nőegylet többi jótékonysági terét jelképezik. Az almát osztó nőalak a szegények tápintézetére utal, melyben naponta harminc szegény kapott ebédet, felekezeti megkötés nélkül. A fiatal anyákkal és kisgyerekekkel körülvett másik nőalak kezében gyolcsot tart, hiszen a kelengyesegélyt ekkoriban még természetben osztották ki. Az édesanyja emlékére komoly adományt tevő Fochs Antal tiszteletbeli tagsági oklevelét Gottesmann Marie, Bischitz Johanna és a nőegylet titkára, Buchsbaum úr írták alá.

  The pictures on the honorary certificate issued by the Jewish Women’s Association of Pest, founded in 1866, refer to the activity of the association. In the middle of the picture the first building of the association’s girl orphanage can be seen, where 12 young girls were raised at the expense and supervision of the women’s association at the time of issuing the certificate. Female figures on the right and left of the building symbolize the other charity places of the women’s association. The woman distributing apples refers to the catering home of the poor, where thirty poor people received lunch each day, regardless of religious affiliation. The other female figure, surrounded by young mothers and children, holds a linen cloth (trousseau) in her hand, because at this time the aid for mothers with newborns were distributed in nature. Antal Fochs gave major donation in memory of his mother and received an honorary membership certificate signed by Marie Gottesmann, Johanna Bischitz, and the secretary of the women’s association Mr. Buchsbaum.

 • IMGP1964.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél jobb oldalán emelvényen állva egy puttó tartja deák Ferenc portréját ábrázoló képet , amit két angyal vesz közre. Fejük felett a magyar címer.
 • 71_63.jpg

  Deutsch Artúr részére
 • 71_52.jpg

  Kramer Malkiel részére
 • 91_1V.jpg

  Felpéczi Keppich család részére, címeradományozással
 • 66_278.jpg
 • 90_39_beliv.jpg

  Az oklevél borítója barna bőrbe kötött, rajta díszes fémveretek,keretét piros - fehér tűzzománc - csillagok alkotják. A közepén Löwy Mór piros - fehér tűzzománc monogramja áll. A belső védőlapokat bordó szövet borítja. Az oklevél kézzel írott, mellette színes tusrajz áll. Egy angyal tart kezében fáklyát és babérkoszorút, lábánál harsonát fújó férfialak, mögötte globusz áll, kezében pálmaágat tart. Alattuk szalagon az alapítás és az oklevél kiállításának dátuma áll. Az írás rajzolata ugyanaz mint az árvaház többi oklevelén. A következő oldalakon a díszoklevél szövege és a Pesti Hitközség Fiárvaház bizottságának aláírásai.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2