MILEV

Browse Items (24 total)

 • 2018_4.jpg
 • IMG_6764.JPG

  A Riptinec-i munkaszolgálatosok által készített siviti tábla, és annak kísérőlevele, fa keretben. A keretek egyikében a 203/1, 203/2, 203/3-as század tagjainak névjegyzéke
 • 64_1246abcd.jpg

  A siviti táblák általában gazdagon díszítettek. Díszítésüknek olyannak kell lennie, ami az előimádkozó figyelmét a zsidó értékekre összpontosítja, s ezzel is segíti az imádkozás közbeni elmélyedést. Jellemzőek a mikrográfiás ábrázolások, amikor a szent szövegeket nagyon apró betűkkel írva különféle absztrakt, növényi, állati vagy emberi figurákká rendezi az írnok. Leibrich Leeb Austerlitzben készített siviti táblája azonban szakít a hagyománnyal és megjelennek az emberalakok, a zsoltáridézeteket pedig az épületet díszítőelemeinek használja. A bal felső medalionban látható Áron főpapi ruhában, a jobb oldalon pedig Mózes a kőtáblákkal. Közöttük pedig az erkélyen hárfán játszó Dávid király, valamint Jákov álma jelenete rajzolódik ki.

  The Shiviti plaques are placed above the podium from which the prayer service is lead in a way that the hazzan (cantor) faces the plaque when facing east during prayer. These plaques received their name from the Biblical verse inscribed on them. Verse 8 of Psalm 16 says: Shiviti Adonay le-negdi tamid, “I have set the Lord always before me”. Shiviti plaques are usually elaborately decorated. Its decoration had to draw the attention of the cantor to Jewish values, and thus help him with concentration and immersion in prayer. Micrographic designs are typical elements on Shiviti plaques: the scribe writes holy texts with tiny characters in a way that they depict various abstract patterns, flowers, animals or human figures. The shiviti plaque of Leibrich Leeb made in Austerlitz, however, breaks with the tradition and the human figures appear, and the psalms rendered as decorative elements on the façade of the building. In the upper left medallion, High Priest Aaron is visible, while on the right one Moses with the stone tablets. Among them in a rectangular form one can discern scenes of King David playing on the harp, and Jacob’s dream.

 • 64_1217s.jpg
 • 64_1215.jpg
 • 64_1214r.jpg
 • 64_1212.JPG
 • 15_megegettsiviti.jpg

  A zsinagógákban az előimádkozó pult előtt a keleti irányt jelöli és a imára való öszpontosítást segíti a siviti tábla. Nevét a rajta szereplő zsoltáridézet kezdő szaváról kapta: „Siviti Adonáj …. Az Örökkévalót mindig magam előtt tartottam” (Zsolt 16:8). A pergamen lapra írt siviti táblán a nagyobb betűkkel írt zsoltár–idézet mellett számos egyéb, mára olvashatatlanná kopott szöveg nyomai is látszanak. Látszik, hogy az egész táblán több blokkban elhelyezett szövegek voltak, s a két nagyobb szöveg–hasáb között a menóra alakban írt zsoltár is felsejlik. A sivviti tábla a zsidó szakrális célra használt szöveg–tárgyak jellegzetes kopási folyamatát mutatja: a pergamenről szinte teljesen lekopott a tinta, a pergamen pedig zsugorodott. A mezuzát, a tfillint és a tóratekercset azért kell rendszeresen ellenőriztetni, mert ezek a sérülések a tárgyat nem kóserrá, paszullá teszik. A siviti táblát a több értékes tárgyat ajándékozó Eisenstaedter Ödön ajándékozta a múzeumnak 1929–ben. A tárgy eredeti leltári száma az idők során elmosódott, a rendelkezésünkre álló forrásokból nem kideríthető.
 • 64_1273.jpg
 • 71_12.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2