https://collections.milev.hu/items/browse?collection=5&output=atom <![CDATA[MILEV]]> 2021-10-25T22:14:06+02:00 Omeka https://collections.milev.hu/items/show/36796 <![CDATA[Ber Nikolau rabbiszerződése]]> 2021-09-20T17:52:41+02:00

Dublin Core

Title

Ber Nikolau rabbiszerződése

Identifier

64.1672

Date

1833

Provenance

Kohlbach Bertalan ajándéka, 1910. Eredeti leltári száma: 6

References

Weisz Miksa: Történeti és kultúrtörténeti emlékek a Magyar Zsidó Múzeumban. In: Múlt és Jövő 1915. augusztus. 286-290.

Still Image Item Type Metadata

Original Format

papír fatáblára kasirozva

Physical Dimensions

72,5 x 105,5 cm

Elhelyezés

L1_W1_05
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36773 <![CDATA[Dohány utcai zsinagóga padnyilvántartásának regisztere ]]> 2021-08-07T13:25:14+02:00

Dublin Core

Title

Dohány utcai zsinagóga padnyilvántartásának regisztere

Identifier

91.28

Description

nagyméretű kihajtható táblákba rendezett táblázatos nyilvántartás.

Creator

Pesti Izraelita Hitközség

Coverage

Pest, Budapest

Date

1859 -

Document Item Type Metadata

Original Format

kartonba kötött táblák

Restaurálás

2007-ben restaurálta az Ars Alba Restaurátor Bt.

Elhelyezés

Látványraktár
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36772 <![CDATA[Pesti zsidók összeírása, 1833]]> Rovatai:
- család száma
- lakhely
- családfő neve, foglalkozása, jogi helyzete, életkora, születési helye, Pesten tartózkodásának ideje, családi állapota
- családtagok adatai, mint feljebb]]>
2021-08-05T02:53:43+02:00

Dublin Core

Title

Pesti zsidók összeírása, 1833

Identifier

HU HJMA I-1-4

Description

A pesti zsidó közösség összeírása, 1826-ból. Az összeírást a hitközség készítette, házanként.
Rovatai:
- család száma
- lakhely
- családfő neve, foglalkozása, jogi helyzete, életkora, születési helye, Pesten tartózkodásának ideje, családi állapota
- családtagok adatai, mint feljebb

Creator

Pesti zsidó közösség 1867 előtt
http://archives.milev.hu/index.php/pesti-zsido-kozosseg-1867-elott;isaar

Coverage

Pest

Date

1833

Provenance

helyben fennmaradt irat

Document Item Type Metadata

Original Format

1 volume 266 oldal
1 volume 266 pages
kézírás héber betűs német
handwriting, german (yiddish) with hebrew letters
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36770 <![CDATA[Exhumálási engedély Szenes Hanna holttestének Izraelbe szállításához / <em>Permission of exhumation of the corpse of Chana Senesh</em>]]> 2021-07-16T14:16:04+02:00

Dublin Core

Title

Exhumálási engedély Szenes Hanna holttestének Izraelbe szállításához / Permission of exhumation of the corpse of Chana Senesh

Identifier

XIX-167

Creator

Pesti Izraelita Hitközség Rabbisága / Chief Rabbi of the Jewish Community of Pest 

Coverage

Budapest

Date

1950. március 3.

Provenance

levéltárban fennmaradt dokumentum / preserved in the Archives 

References

Kiállítva a Museum of Jewish Heritage Fire In My Heart: The Story of Chana Senesh kiállításán, New York, October 13, 2010 - August 7, 2011.

A kiállítás 

Document Item Type Metadata

Text

Rabbiságunk engedélyezi Szenes Channa exhumálását a Központi temető V/a-3-24 sírjából és eltemetését (kihúzva).
Budapest, 1950. március 3.
aláíró: Salgó László főrabbi

Original Format

gépelt, sokszorosított adatlap kézzel kitöltve és lepecsételve.
Félbetépett A4-es dokumentum.

Elhelyezés

Levéltár, XIX-167
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36756 <![CDATA[Schutzbrief]]> 2021-05-03T23:12:33+02:00

Dublin Core

Title

Schutzbrief

Identifier

64.1907

Description

Löbl Mózes védlevele

Creator

Esterházy uradalom, Lakompak

Coverage

Lakompak
(today: Lackenbach, Austria)

Date

1825. október 4.

Document Item Type Metadata

Text

Schutzbrief
Kraft welchen Moyses Löbl von Lackenbach geburtig, als Schutzjud dieser Herrschaft Lackenbach anerkannt wird.
Persönliche Beschreibung des Obbenannten.
Alter: 23 Jahre alt
Statut: ?
Gesicht: Braune
Haare: Schwarze
Augen: Schwarze
Nase: Kleine
besondere Kennzeichen: keine
eigenhändige Unterschrift

Vom Verwaltungsamte der Hochfürstlich Esterházyschen Herrschaft Lackenbach in Nieder Ungarn am 4ten 8ber 1825.

Original Format

papír, kézzel kitöltött nyomtatvány

Elhelyezés

L1_E2_41

High resolution picture

elérhető
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36611 <![CDATA[Címerrajz ]]> 2021-05-10T17:05:52+02:00

Dublin Core

Title

Címerrajz

Identifier

79.48

Description

A felpéci Keppich család címerének rajza - keretezve
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36578 <![CDATA[Köszönőlevél ]]> 2021-01-17T01:33:09+01:00

Dublin Core

Title

Köszönőlevél

Identifier

2020.17

Description

A szombathelyi börtönben tiltott határátlépés miatt fogva tartott zsidó foglyok köszönőlevele Horovitz József szombathelyi rabbinak

Coverage

Szombathely

Date

1949. november 26.

Document Item Type Metadata

Text

Atyai kedves Főtisztelendő Urunk!

Bármennyi legyen is a saját gondunk, bajunk és szenvedésünk, a szívünkben a gondjaink között az első helyet a mi kedves főrabbink egészségi állapota foglalja el. Az a sok lelkipásztori, testvéri és atyai szeretet és gondoskodás, amely a kedves lényéből és érző zsidó szívéből felénk áradt, mély nyomokat hagyott a mi sebzett szívünkben és lelkünkben. Szent Bibliánk évezredes soraival és hozzánk intézett saját, jóságos szavaival ugyanúgy, mint gondoskodó tetteivel, mindent megtett, ami a mi hangulatunk javítására, sebünk gyógyítására, csökkenő életösztönünk fenntartására elkövethető volt.

Úgy, ahogyan az Örökkévaló Ábrahám ősapánkat, a korának emelkedésével megáldotta minden jóval és az összes jótulajdonságokkal, ugyanúgy fordult a mi Istenünk kegye és igazságossága a mi főrabbink felé is az addigi jóságos és jámbor élete őszén. Isten áldása fogja kísérni összes híveinek háláját és szeretetét.

Bizton reméljük, hogy kedves főrabbinkat illető gondolataink, fohászaink és imáink Isteni meghallgatást találnak. Mindannyiunk leghőbb kívánsága, hogy mire ezen soraink szeretett főrabbi Urunk kezeihez jutnak, már túl legyen a sikeres operáción és útban a teljes felépülés felé. Az a legelső kérésünk Istenünkhez, hogy mielőbb és teljes egészségben újra körünkben üdvözölhessük, szerethessük és jóságos meleg zsidó tekintete és mosolya melegében sütkérezhessünk.

Adjon a Mindenható, hosszú egészséges életet, szép pátriárka kort, a mi szeretett Főtisztelendő Urunknak családja körében, örömben, nyugalomban, félelem nélküli gondtalanságban és jó egészségben. Nincsen a földön olyan jámbor és istenfélő Cádik, aki inkább érdemelné meg a fohászaink szerezte boldogságot.

Szeretettel kívánnak minden jót és nagyon várják szeretett lelkiatyjukat

Szerető és hálás hívei:
Szhely, 1949.XI.26.

Original Format

összehajtott papírra tintával, kézírással írt levél

Elhelyezés

ÜFB 35
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36473 <![CDATA[A Pesti Izraelita Hitközség alkalmi böjtöt elrendelő körlevele ]]> Aláírók: Hevesi Simon főrabbi, Eppler Sándor főtitkár, Hajdú Marcell szertartási elöljáró, Stern Samu elnök ]]> 2020-05-20T14:03:30+02:00

Dublin Core

Title

A Pesti Izraelita Hitközség alkalmi böjtöt elrendelő körlevele

Identifier

2020.16

Description

A Dohány utcai zsinagóga ellen elkövetett terror-merénylet emlékére meghirdetett böktnap bejelentése 1931. április 27-re.
Aláírók: Hevesi Simon főrabbi, Eppler Sándor főtitkár, Hajdú Marcell szertartási elöljáró, Stern Samu elnök
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36472 <![CDATA[Az Aszódi Izraelita Hitközség körlevele jesíva alapításáról ]]> 2020-05-20T13:49:55+02:00

Dublin Core

Title

Az Aszódi Izraelita Hitközség körlevele jesíva alapításáról

Identifier

2020.15

Description

modern, gimnázium mellett végezhető jesívát terveznek - aláírók: Steiner Jakab főrabbi, Dr. Glück Adolf alelnök, Lövy Manó hitközségi elnök

Publisher

Vas József Petőfi nyomdája, Aszód

Coverage

Aszód

Date

1930

Document Item Type Metadata

Text

lásd a mellékelt fényképet

Original Format

papír, nyomtatvány
21 x 34 cm
]]>
https://collections.milev.hu/items/show/36470 <![CDATA[תפילה בעת מלחמה<br /> <br /> Chatam Szófer imája az 1809-es pozsonyi csata alkalmából ]]>
Az első világháborúban a Rumbachban újra elmondták ]]>
2020-06-25T23:09:17+02:00

Dublin Core

Title

תפילה בעת מלחמה

Chatam Szófer imája az 1809-es pozsonyi csata alkalmából

Identifier

2020.13

Description

Az 1809-es pozsonyi csata alkalmából írt ima szövege későbbi (20. század) kiadásban

Az első világháborúban a Rumbachban újra elmondták

Creator

Chatam Szófer

Publisher

Katzburg nyomda, Vác

Coverage

Pozsony (keletkezés)
Vác (újrakiadás)

Date

1809

Provenance

Kohn Arnold hagyatékából, 1921. Eredeti leltári száma: 1223

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, nyomtatvány
10,5 x 17 cm
4 oldal
]]>