Luxusimakönyvek / Luxury prayerbooks

Dublin Core

Title

Luxusimakönyvek / Luxury prayerbooks

Collection Items

Imakönyv az egész évre Prayer book for the whole yearתפלת מכל שנה
A zsidó tradíció írott betűkhöz fűződő hagyományai miatt a nyomtatás elterjedését követően is megmaradt a kézzel írt imakönyvek kiemelkedő jelentősége. A 18. században elsősorban Közép-Európában a meggazdagodott zsidó családokban divatossá lettek az…

Alkalmi imakönyv   Prayerbook for Special Blessings
A 18. századi kéziratos luxus-imakönyvek készítésénél két, egymással párhuzamos trend figyelhető meg. Az egyik irányzat a nyomtatott könyvek formai megjelenését követi: a nyomtatott betűket és a rézmetszeteket utánozza, ezért kizárólag tintával,…

Étkezés utáni imakönyv - Birkát hámázon Grace after Meals prayer book סדר ברכת המזון
Az imakönyvet a címlappal szemközti dedikációs oldal bejegyzése szerint Koppel ben Jirmija Broda ajándékozta jegyajándékul menyasszonyának, Gitl bat Zavel Leitersdorfnak 1750–51-ben. Gitl családja eredetileg Kismartonból, a mai Eisenstadtból…

Kohanita áldások rendje / Blessings of Cohanim / תורת הכהנים
Illusztrációk: Tollrajzok. Illustration: Drawings in ink.5a. A papi áldásra nyújtott két kéz közrefogja a báruch (áldott) szót. / The world 'Baruch' (blessed) is between two hands raised in priestly blessing8a: A két kőtábla, felette a Tóra koronája.…

Ómerszámláló könyvecske / Omer counting booklet / סדר ספירת העומר
Illusztrációk / Illustrations: Címlap: Két színes oszlop között cím. Minden lapon egyszínű, tollrajzos initalék.Title page: Title of the book between two colored columns. Monochrome initials on every page.

Ómerszámláló könyvecske / Omer Counting Booklet /סדר ספירת העומר
Minden lapra az ómerszámlálás egy napja kerül. A címlap aranykeretbe foglalva.Each day of the counting of the Omer is on separate page. The title page is framed in gold.

Ómerszámláló könyvecske / Seder Sfirat HaOmer / סדר ספירת העומר
Illusztráció: 4b oldalon hétágú menóra bibliai mondatokból kialakítva. Wahl család bejegyzései olvashatók 1822-től 1932-ig a 28b és 29. lapokon. Illustration: On page 4b sentences from the Torah form a seven branches menorah with notes of the Wahl…

Szombati szertartáskönyv /Book of Rituals for Shabbat - Seder Tikuney Shabat
Illusztrációk: Egyszínűek. Illustrations: MonochromeCímlap: Jobbról Mózes a két kőtáblával, balról Áron a füstölővel. Fent trombitát fúvó két angyal koronát tart.Title page: On the right Moses with two tablets, on the left Aaron with the censer. On…

Halottmosdató asszony imakönyve / Tahara (ritual cleaning of the dead body) prayer book for women
A kis kéziratos, pergamen imakönyv az elhunyt nők rituális mosdatása és halotti ruhába öltöztetése során elmondandó imákat tartalmazza. A zsidó hagyomány szerint a halottat lepellel letakarták, fejénél gyertyát gyújtottak, majd egy éjszakán át a…

Jom Kippur Katan imakönyv/ Yom Kippur Katan prayer book/סידור של יום כפור קטן
Illusztrációk / Illustrations: Címlap: Fent két oroszlán, középütt jobbra Mózes a két kőtáblával, balra Áron a füstölővel. Lent két sas tartja az emblémát, benne későbbi írással: Sámuel ( a tulajdonosok egyike).Title page: Two lions on the top. On…
View all 14 items

Collection Tree