Browse Items (1 total)

  • Tags: textbook

52_kohanyi.jpg
1861-ben jelent meg Kohányi Sámuel első magyar–német–héber olvasókönyve az izraelita népiskolák számára. A könyv a magyar nyelvű olvasmányok előtt néhány oldalon a modern világhoz kapcsolódó szavak, kifejezések megértését…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2