Browse Items (9 total)

  • Tags: rabbi

37_schwab.jpg
Amikor Wahrmann Israel, a pesti zsidók első rabbija 1824-ben meghalt, közössége nem volt egységes: a modernizáció kihívásaira adott eltérő válaszaik olyannyira eltérőek voltak, hogy sem vallási kérdésekben, sem a közösség…

36_nagykarolyrecto1.jpg
Az uradalmak gazdasági ügyeinek intézése és a kereskedelem fellendítése érdekében a földesurak számos esetben telepítettek le birtokaikon zsidókat. A Szatmár megyei Nagykároly földesura, Károlyi Sándor 1740–ben ötven telket…

Hevesisimon2.jpg
Simon Hevesi (1868-1943), rabbi of the Dohány street synagogue

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2