Browse Items (1 total)

  • Tags: kitérés

50_ballagi1.jpg
Bloch Móric Bibliafordításainak megjelenése után 1843-ban áttért az evangélikus, majd a református vallásra, és nevét Ballagira magyarosította. 1855-ben kinevezték a Református Theológiai Akadémia tanárává, ahol Szentírás…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2