Browse Items (1 total)

  • Tags: héber írás

66_248.jpg
Lövényi József pesti szépírástanár volt, aki a pesti közönség igényeit kielégítendő magyar és német szépírást is tanított, s kidolgozta az úgynevezett ütenyírást (Taktschrift), amivel a diákok vezénylésre írtak. Módszere…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2