Browse Items (1 total)

  • Tags: cenzorship

31_Talmud.jpg
II. József a héber könyvek ellenőrizhetősége és egységesítése érdekében úgy rendelkezett, hogy a magyarországi zsidó közösséget is a prágai héber nyomda lássa el könyvekkel. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak magyarországi zsidó szerzőinek…

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2