Browse Items (1 total)

  • Tags: Weiss Gerson

IMGP2077.JPG
Az oklevél kemény bőrkötésű, címlapján fémberakásokkal díszített. Kék és arany motívumok alkotják a címlap keretét, a sarkait domború fémberakás díszíti, közepén csiszolt színes üvegberakással. A címlap felső harmadában, jobb és bal oldalon egy-egy…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2