Browse Items (1 total)

  • Tags: Pozsonyi Orthodox Hitközség

LT90_34.jpg
Az oklevél rézborítású védőlapjainak sarkaiban Dávid csillagok. Az oklevél kézzel rajzolt, bal oldalán olajágak, pergamentekercsek rajzolatai állnak.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2