Browse Items (1 total)

  • Tags: Országos Rabbiképző Intézet

Az oklevél keményfedelű textilkötésű, címlapján aranyozott ornamens kerettel. Az oklevél kézzel írott, aranyozott, felső harmadban nőalak gyermekekkel.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2