Browse Items (1 total)

  • Tags: Magyarország

schwablow.jpg
A nyomtatvány a korabeli Magyarországról szóló ismeretek összefoglalását kísérelte meg. Megyénként írja le a természeti és gazdasági jellegzetességeket, a területen található hegyeket, folyókat, terményeket, a megyében lévő városokat, mezővárosokat.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2