Browse Items (16 total)

  • Tags: Múzeumtörténet

69_118.jpg
A zsidó múzeum gyűjteményeinek első leírása, megjelent az IMIT Évkönyvekben, majd különlenyomatként önállóan is.

64_1639.jpg
Dr Székely Ferenc
Dr Mezei Ferenc
Dr Bánóczi József
Dr Kohlbach Bertalan
Dr Fabó Bertalan
Dr Weisz Miksa
MAndl Bernát
Dr Kirschner Frigyes
Patai József
Szabolcsi Miksa
valamint egy csoportkép

Muzeumdolgozok.jpg
balról jobbra: Kohlbach Bertalan rabbi, Fabó Bertalan zenetörténész, Weisz Miksa rabbi.

66_610.jpg
A Múzeum 1938-ban, az első zsidótörvény elfogadása után rendezte meg a zsidó emancipáció történetét bemutató kiállítást.

F66_609.jpg
A Múzeum 1938-ban, az első zsidótörvény elfogadása után rendezte meg a zsidó emancipáció történetét bemutató kiállítást.

F66_608.jpg
A Múzeum 1938-ban, az első zsidótörvény elfogadása után rendezte meg a zsidó emancipáció történetét bemutató kiállítást.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2