Browse Items (1 total)

  • Tags: Grünvald Fülöp

14_kodex1.jpg
Magyarország legdíszesebb régi kódex–maradványa. A pergamen lapon a Krónikák első könyvének 7–39 versei, valamint mikrografikus ábrázolás részlete látható. Az illusztráción Éva almát nyújt Ádám felé, akinek csak egyik keze és egyik lába látható.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2