Browse Items (4 total)

  • Tags: Frankfurt am Main

taharakv1.jpg
A kis kéziratos, pergamen imakönyv az elhunyt nők rituális mosdatása és halotti ruhába öltöztetése során elmondandó imákat tartalmazza. A zsidó hagyomány szerint a halottat lepellel letakarták, fejénél gyertyát gyújtottak, majd…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2