Browse Items (1 total)

  • Tags: Erec Israel sights

58_sarga.jpg
A mezuzához hasonlóan a tfilin is olyan tárgy, mely a szent szövegek idézeteit tartalmazza, és az Örökkévaló parancsolataira emlékeztet. A tfilint a hétköznap reggeli imához helyezik fejükre és kezükre a felnőtt zsidó férfiak. A…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2