1 10 18 http://collections.milev.hu/files/original/05ff9f02dd03a2c5b917193eb306ae82.jpg e4b6a3d1299d9f2c51bd3796c5bbdd91 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 1329 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szobrok / </strong><em>Sculptures</em> Description An account of the resource A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár szoborgyűjteménye Object Materials bronz Photographer Ritter Doron, 2012 High resolution picture elérhető Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Kohn Sámuel mellszobra Description An account of the resource Kohn Sámuel bronzszobra a zsidó múzeum megrendelésére készült 1935-ben, Kohn Sámuel fiának, Kovács Gézának anyagi támogatásával. Kohn Sámuel a híres bajai rabbi, Kohn Schwerin Götz unokájaként született 1841-ben. A kismartoni és a pápai jesívák után rabbiképesítését a korszak modern zsidó tudományosságának egyik fellegvárában, a breslaui rabbiképzőben szerezte. 1866-ban választották meg a Dohány utcai zsinagóga rabbijának, ahol ő vezette be a magyar nyelvű prédikációkat. 1884-ben jelentette meg „A zsidók története Magyarországon” című munkáját, melyben újszerű elméletet állított fel: e szerint a magyarországi zsidók a nyolcadik században egy évszázadnyi időre zsidó hitre tért kazárok leszármazottai, akik „mózesvallású magyarokként” a honfoglaló magyarsággal egyszerre érkeztek a Kárpát-medencébe. A kazár rokonság elméletét tudományos körökben már megjelenésének évében megcáfolták, de az erőteljesen asszimilálódó magyarországi zsidó közösségben mégis nagyon népszerű lett. A gyökértelenséggel vádolt zsidó közösség előszeretettel hivatkozott Kohn elméletére, jóllehet a magyarországi zsidó közösségek története nem folyamatos: a középkori előzmények után a török hódoltság időszakában, majd a tizennyolcadik századi újratelepítés során a zsidó lakosság többször kicserélődött. Elmélete a későbbi történetíróknál is megjelent, s szinte máig meghatározza a magyar zsidók történeti tudatát. Kohn Sámuel történetíróként jelentőset alkotott: összegyűjtötte a magyar történelemre vonatkozó héber forrásokat, és ő írt először magyar zsidó régiségekről, a zsidó történeti források összegyűjtésének és megőrzésének szükségességéről. Vezetésével állították össze azt a kiállítást, mely 1896-ban, Magyarország ezeréves fennállásának ünnepére rendezett Ezredéves Kiállításon elsőként mutatta be a magyarországi zsidók tárgyi–történeti emlékeit. Ennek a gyűjtésnek egy kis töredéke lett a húsz évvel később megnyílt zsidó múzeum törzsanyaga. Szobrát a jeles zsidó szobrász, a szintén Bajáról származó Telcs Ede készítette el a múzeum felkérésére, Kohn fiának anyagi támogatásával. Telcs a korszak elismert művésze volt. Ő készítette egyebek mellett a nemzeti romantika költőjének, Vörösmarty Mihálynak szobrát csakúgy, mint a Hősök terén álló emlékművön Szent László király alakját. A zsidó múzeum megrendelésére a híres 19. századi rabbi, Löw Lipót és a magyar nyelvű zsidó költészet jelese, Kiss József szobrát is elkészítette. Kohn Sámuel szobra 1936-ben a Kongresszusi kiállításon volt először látható, majd azóta folyamatosan az állandó kiállítás része. Creator An entity primarily responsible for making the resource <a href="http://viaf.org/viaf/96544690/#Telcs,_Ede,_1872-1948" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telcs Ede</a> Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1935 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.2155 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Kovács Géza ajándéka, 1935. Eredeti leltári száma: 2935 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Kongresszusi Kiállításának Katalógusa. In: IMIT Évkönyv 1935. 362-379. II/36 Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 9. oldal CatalogueCongress1935 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/ee428c7526f92369f9e9d4873bce3dde.jpg 65121d6736d3f346068e29638404cc3d Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Festmények és grafikák </strong><em>/ Paintings,art-works  </em> Still Image A static visual representation. Examples of still images are: paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type "text" to images of textual materials. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data olaj, vászon Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 85 x 71 cm Elhelyezés 100 év - 100 tárgy kiállításban Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mendel prefektus portréja Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1769 Description An account of the resource <p><a href="http://www.milev.hu/pastexhibit/diaszpora-es-muveszet" target="_blank">Diaszpóra és művészet 1997. MZSM </a></p> <p><a href="http://www.milev.hu/pastexhibit/archives/05-2000" target="_blank">A múlt dimenziói 2000. MZSM</a></p> Creator An entity primarily responsible for making the resource <p><a href="http://kieselbach.hu/muvesz/gedo-lipot_517" target="_blank">Gedő Lipót</a></p> Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1916 előtt Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. A múzeum felkérésére festette 1914-ben. Eredeti leltári száma: 475 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. A Magyar-Zsidó Múzeum katalógusa. Budapest, Franklin Társulat nyomdája, 1916. C/I/28 Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Kongresszusi Kiállításának Katalógusa. In: IMIT Évkönyv 1935. 362-379. II/5 Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) Munkácsi Ernő: Mendel prefektus hiteles portréja. Libanon VI. évfolyam 1941. 4. szám pp. 82–83. Major Henrik: Gedő Lipót. In: Múlt és Jövő, 1914 május, 274-275. Catalogue1916 CatalogueCongress1935 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/747c1f0087599babb0ea92f2da3683cd.jpg b6ad3d8b4052351b5d8974f575148d6b Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Portrék / </strong><em>Portraits </em> Description An account of the resource A Magyar Zsidó Levéltár fényképgyűjteményének portrétára. Still Image A static visual representation. Examples of still images are: paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type "text" to images of textual materials. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data olaj, vászon Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 94 x 80 cm Elhelyezés Képzőművészeti raktár 18/2 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Kern Jakab portréja Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 65.1339 Creator An entity primarily responsible for making the resource Adler Mór Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1866 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. MIKÉFE tulajdonából Kern Jakab pesti hitközségi elöljáró Pest References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 9. oldal CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/983955b51828cd685109b949d2915e93.jpg 47f6a3317d33429af993e519bcbf070c Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 373 Width 425 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Books / Könyvek Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, papír, papír kötésben Elhelyezés L1_H2_32 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora Description An account of the resource A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és latinul, majd Pesten és Párizsban járt egyetemre. 1840-ben, amikor a pozsonyi országgyűlésen felmerült a zsidók egyenjogúsításának kérdése, Eötvös József kérésére hazatért, hogy részt vegyen a zsidó közösség modernizálásában és magyarosításában. Ennek része volt, hogy 1840-41-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette Mózes öt könyvének magyar-héber kétnyelvű szövegét. Bloch a fordítás mellett a szöveget „jegyzetekkel fölvilágította” – azaz a Talmudból vett magyarázatokkal egészítette ki fordítását. A Biblia további részeinek fordítását is tervezte, de ebből csak az „Első jósok” azaz a korai próféták könyveinek fordítása jelent meg. Ő volt a szakmai lektora az első magyar nyelvű zsidó imakönyvnek (lásd.42 tétel) is. Munkásságának elismeréseképp a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, ő lett az első zsidó akadémikus – néhány évvel később bekövetkező kitéréséig az egyetlen. Creator An entity primarily responsible for making the resource Bloch Moritz Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1840 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1297 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=48.295072,17.054901&amp;sspn=0.51255,1.234589&amp;oq=Budapest&amp;t=h&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=10">Buda</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/9ff0bf6fc5a8e7cf5f76ba69fc4cdeab.JPG 695d1155b818c100acc5f8706718b908 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Zsidó történeti képek</strong> / <em>Historical pictures</em> Still Image A static visual representation. Examples of still images are: paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type "text" to images of textual materials. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data litográfia / litography Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 38,5 x 46 cm Elhelyezés A <a href="http://www.synagogue.sk/museum/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jewish Community Museum, Bratislava</a> állandó kiállításán szerepel<br /><br />On permanent loan to Jewish Community Museum, Bratislava Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource V. Ferdinánd meglátogatja a pozsonyi zsidó iskolát / Ferdinand V visits the Jewish primary school in Pressburg  Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1797 Creator An entity primarily responsible for making the resource Ignaz Weissenberg Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1830 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://www.google.hu/maps/place/Pozsony,+Szlov%C3%A1kia/@48.1358965,16.8350345,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c89360aca6197:0x631f9b82fd884368!8m2!3d48.1485965!4d17.1077477" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pozsony</a><br /><br />(Pressburg, Bratislava)  References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. A Magyar-Zsidó Múzeum katalógusa. Budapest, Franklin Társulat nyomdája, 1916. C/II/74 Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 9. oldal Maros Borsky, Jana Svantnerová eds. The Jews of Bratislava and Their Heritage. Bratislava, 2012. 58-59. oldal Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. „a múzeum magyar nemzeti és kulturális működésének méltánylása jeléül” ajándékozta Horanszky Lajos (néhai Horanszky Nándor miniszter fia), lásd: Egyenlőség, 1916. febr, 27. 13. o. Eredeti leltári száma: 833. / <em>Donated by Lajos Horanszky in 1916. Original inventory nr: 833. </em> Catalogue1916 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/ec4d13c1fd9b159df68af1dee1cc8dbf.jpg a8388671e86414a109029bac11c245aa http://collections.milev.hu/files/original/65a5825bdf26e9ffadc426201cf4a0e6.jpg 0f222e849f35d6b04b106414dfc5c513 http://collections.milev.hu/files/original/1a12fc839bdf019718f655b6b2ce382b.JPG 6637d7e6fa49d2e08762633cf9f37e58 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szobrok / </strong><em>Sculptures</em> Description An account of the resource A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár szoborgyűjteménye Object Materials Ezüst Physical Dimensions The actual physical size of the original image. M: 63 cm Á: 18,5 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource dr. Hirschler Ignác mellszobra Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.2056 Description An account of the resource Ezüst. Négyzetes és tagozott hengeres és oszlopos talapzattal. Rajta fent Hirschler Ignác mellszobrával. Talapzatán: Dr Hirschler Ignácnak, az első Izraelita Kongresszus elnökének, Pest, 1869. vésett felirat. Az oszlopon a hódolók vésett neveivel. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ismeretlen Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1869 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. A pesti Izraelita Hitközség ajándéka, 1933. Eredeti leltári száma: 2103 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Kongresszusi Kiállításának Katalógusa. In: IMIT Évkönyv 1935. 362-379. II/33 Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal CatalogueCongress1935 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/3e2d9281d44f0776ad14160ad0709391.jpg 7ec7b64ed6642e93192fce1258061d43 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 353 Width 425 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data Nyomtatott papír, papír kötésben, 11,5 x 18,5 cm, 468 oldal, Nyomtatott papír, papír kötésben, 13 x 20 cm, 178-467 oldalak Restaurálás Az NKA 204111/04339 számú pályázati támogatásával restaurálta Fehrentheil Henriette 2020-2021-ben. Elhelyezés 2 kötet: ÜFB 23 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Imakönyv <br /><em>Prayerbook </em> Description An account of the resource A német területekről indult zsidó felvilágosodás (haszkala) egyik törekvése volt, hogy a zsidó szent iratokat és imákat nemzeti nyelvekre fordítsák a társadalomba integrálódni szándékozó, világias műveltséggel rendelkező zsidók számára. Magyarországon az első imakönyv fordítást az óbudai zsidó iskola tanítója, Rosenthal Móricz készítette, majd az első magyar zsidó Bibliafordítás készítője, Bloch Móric (később: Ballagi Mór) ellenőrizte. A könyv Pozsonyban, 1841–ben jelent meg. Külön érdekessége, hogy belső címlapján a pesti reform–közösség zsinagógájának, az Orczy házban működő „Cultustempel”–nek első ábrázolása látható rézmetszeten. A képen a divatosan öltözött zsidók a királyért és a hazáért imádkoznak. A jelenet eltér a hagyományos zsinagógai jelenetektől: az újszerűen a frigyszekrény elé állított tóraolvasó pult, a bima mellett álló rabbi és kántor ornátust, a gyerekkórus egyenruhát visel. Az ünnepségen részt vevő közönség a korszak biedermeier divatjának megfelelően, erős asszimilációs hatásokról árulkodó külsővel vesz részt. A férfiak borotváltak, asszonyaik pedig kivágott ruhákban, fedetlen fővel követik az eseményeket a női karzatról. A felirat: Az Izraeliták Könyörgése a Királyért és Hazáért a Pesti Templomban Légy a mi Fenséges Császárunk és Királyunknak I-ső és V-ik Ferdinándnak még hosszú időkig oltalma és védelme 66.194: Második rész: Estvéli könyörgés pénteken - Ételutáni könyörgés Creator An entity primarily responsible for making the resource Rosenthal Moritz, fordító, translator (Hebrew - Hungarian) Metszet: Perlaszka? Publisher An entity responsible for making the resource available Korn Fülöp Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1841 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1286 66.194 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Bratislava&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.683967,22.466869&amp;sspn=0.064832,0.154324&amp;t=h&amp;hnear=Pozsony,+Szlov%C3%A1kia&amp;z=10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pozsony, Pressburg, Bratislava </a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal Szalai Anna: Hagyománymentés és útkeresés. Zsidó vonatkozású magyar regények. Budapest: Gondolat, 2018. 158. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. 2. rész: Steinherz székesfehérvári főrabbi ajándéka, 1915. Eredeti leltári száma: 761 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/b617e00c12b236888404490921c0ec9d.JPG 39b0e37949efffe0684c64e3c455d5e9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szobrok / </strong><em>Sculptures</em> Description An account of the resource A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár szoborgyűjteménye Object Materials Bronz Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Alap: 28 x 20 cm M: 35 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Kiss József költő arcmása Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.2156 Creator An entity primarily responsible for making the resource Telcs Ede References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8, oldal Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 231. tétel Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.28. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Kálmán Henrik és neje ajándéka, 1933. eredeti leltári száma: 2102 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/d767528132d784469410b19f0f824a3f.jpg 0fad66eaad72e298653c3908892d5a00 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 589 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} http://collections.milev.hu/files/original/fe6e61a619d8566ec69fe0cf024f2a5b.jpg 21d3320c3c6ce12c3ac8efa7a5f3f3dc Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hanukai menórák / Hanukkah menorot Object Materials Réz Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Magasság: 12,2cm Szélesség: 24cm Elhelyezés Vitrin/C/4 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hanukai menóra II.<br /><em>Hanukkah lamp II.</em> Description An account of the resource A 18. századi legvégén, a 19. század első éveiben készülhetett a II. József osztrák császár profiljával készített hanukkai mécsestartó. A nyolc olajmécses pad alakban helyezkedik el, a két végén egy-egy tizennyolcadik századi öltözetben álló alabárdos figurája látható. A pad háttámláján négy ágaskodó oroszlán alakja között láthatjuk a császár jellegzetes félprofilját. II. József felvilágosult abszolutista uralkodó volt, s egységes, centralizált, modern állam megteremtésén dolgozott. 1783-ban adta ki azt a rendeletét, mellyel a zsidó közösséget szerette volna integrálni a társadalomba, s ehhez számos, a zsidó közösségek által is eltérően értelmezett szabályt vezetett be. Biztosította a zsidó népesség szabad költözését akár a városokba is, engedélyezte, hogy a zsidók minden foglalkozást űzhessenek, földet bérelhessenek és akár egyetemre is járhassanak. Az egységes kulturális közeg megteremtéséhez elrendelte államilag felügyelt zsidó iskolák felállítását, amelyben a felvilágosodás elveinek megfelelő tananyagot tanítottak. A zsidó tanok ellenőrzése érdekében megtiltotta héber nyelvű könyvek behozatalát az országba, de engedélyezte, hogy az Egyetemi Nyomda – a korabeli Magyarország egyik legjobb nyomdája! – nyomtassa a zsidó közösségben használt héber betűs könyveket. Alattvalóit egységes, civilizált népességnek akarta látni, ami hatalmas ellenállást váltott ki a tradíciójuk elvesztésétől félő közösségekben. Azt a rendeletét, amelyben elrendelte a szakáll levágását, az óriási tiltakozás miatt vissza kellett vonnia. A polgári jogegyenlőségért küzdő felvilágosultabb zsidó tömegek lelkesen fogadták reformjait, őt magát a valaha trónon ült legnagyobb humanistaként köszöntötték. A tradícióikat féltő, erősen vallásos tömegek ugyanakkor minden bajok forrásának tekintették a modernizációt pártoló uralkodót, aki reformjaival megbontotta a zsidó közösség egységét. Halála után a reformjainak egy részét utóda, II. Lipót folytatta, de az ő halála után a zsidó közösség emancipációja újabb fél évszázadra megtorpant. II. József és II. Lipót alakja a jogegyenlőségért folytatott küzdelmek során szimbolikussá nőtt, s portréjuk ezért jelenhetett meg akár a figurális ábrázolást elméletileg tiltó zsidó művészetben, szertartási tárgyakon. Múzeumunk gyűjteményében van teljesen hasonló tárgy II. Lipót portréjával is. A kiállított példány csonka: a bécsi Zsidó Múzeumban lévő ugyanilyen tárgy alapján tudjuk, hogy a padka hátlapján lévő oroszlánok eredetileg koronát tartottak az uralkodó feje fölé, megkétszerezve ezzel a tárgy magasságát. A II. József portréjával díszített tárgyat özv. Pap Béláné helyezte letétbe a gyűjteményben 1933-ban. A hanukkai mécses azóta folyamatosan szerepel az állandó kiállításban jelezve, hogy a múzeumot magáénak érző pesti zsidó közösség fontosnak tartja a jogegyenlőséget és a polgári érvényesülés lehetőségét, melyet a történelemben elsőként a felvilágosodás korának reformjai adtak meg számára. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.259 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Pap Béláné ajándéka, 1932. Eredeti leltári száma: 2307 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 9. oldal Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 102 Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.24. CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/f13e979e799b226877ef247089c9d7c6.jpg e27d5b1f254c2780efd74e3aa39d0509 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Arcképcsarnok</strong>  / <em>Portrait collection</em> Still Image A static visual representation. Examples of still images are: paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type "text" to images of textual materials. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data olaj, vászon Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 68 x 55 cm Elhelyezés <a href="http://www.milev.hu/itt-lakott-rosenthal1.html" target="_blank">Itt lakott Rosenthal</a> kiállításban Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Jakobovits Fülöp portréja Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1822 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Description An account of the resource Jakobovits Fülöp pesti orvos, az 1805–ben alapított Zsidókórház főorvosa egyike volt azoknak, akik a formálódó pesti közösség szellemi arculatát meghatározták. 1839–ben az ő kezdeményezte, hogy a zsidó közösség petícióval járuljon a magyar országgyűlés elé. Mozgalmának eredményeként az 1840–ben összzeülő országgyűlésen már felmerült a zsidók polgárosítására vonatkozó javaslat, igaz, ekkor még kevesen támogatták. Ugyanez az országgyűlés viszont elfogadta azt a nagy jelentőségű törvényt, aminek nyomán zsidók is bírhattak ingatlantulajdont – utat nyitva ezzel a modern polgári életben való még aktívabb részvételnek. Jakobovits részt vett a zsidó földművesek és iparosok képzésére és támogatására létrehozott egylet (Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület) létrehozásában, majd nyolc éven keresztül az elnöki tisztét is betöltötte. Az egyesület, – melyet Kossuth Lajos is támogatott ! – fontos szerepet játszott a zsidó közösség polgárosításában és a magyar nyelv elterjesztésében. Jakobovits Fülöp portréja jellegzetes asszimilált portré: viselete a korszak elegáns férfiviselete fehér mellénnyel és szalonkabáttal. A hagyományos zsidó viseletben elképzelhetetlen fekete csokornyakkendőt visel, ugyanakkor fejfedő nélkül. Jakobovits a Király utca elején, az egyik városi patikát is befogadó Gömöry házban (Király utca 12.) élt, egyebek mellett Brill Sámuel Löw pesti rabbi szomszédságában. (Magyar Zsidó Múzeum, 64.1822) Fülöp Jakobovics worked as a physician in the royal free city of Pest, and was the leader of the Jewish Hospital founded in 1805. He had an important role in forming the new cultural and intellectual image of the Jews in Pest. He was the one who initiated for the first time, that the Jews should subscribe a petition requiring the emancipation from the Hungarian Parliament. His campaign was somehow successful, because during the parliament session of 1840 the motion was discussed. On the other hand it was supported only by a couple of deputies, and was finally not carried. It is worth to note, that in the very same year the parliament proclaimed a remarkable law which allowed the Jews to be owners of immovable estates. This opened a new door, they could be more active to maintain a main role in the world of capitalists and bourgeoisie. Jakobovics was also a founder of the Hungarian Isrealite Craftsmen and Agricultural Association, and its chairman for 8 years. The Association (which was supported by Lajos Kossuth as well) was also responsible to fulfil the ambition of emancipation and the propagation of Hungarian language among the Jewish community. The portrait of Fülöp Jakobovics is a typical picture of an assimilated man: he wears an elegant male suit with a vest according to the fashion of his years. He also has a bow-tie, an atypical piece of clothing in Jewish tradition, while nothing covers his head. He was living in the Gömöry-house (the ground floor functioned as a pharmacy) in the beginning of Király street, he was the neighbour of Sámuel Löw Brill, one of the rabbis of Pest. (Hungarian Jewish Museum, 64.1822) Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. MIKÉFE tulajdonából References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 9. oldal CatalogueEmancipation1938