Browse Items (1 total)

  • Tags: Biblia Hebraica

78_Bibliahebraika.jpg
Az első teljes héber nyelvű nyomtatott Ószövetség 1488–ban jelent meg Itáliában, a zsidó könyveket elsőként kiadó Soncino–nyomdában. A 16. század első éveitől kezdve számos keresztény kiadó is megjelentette az Ószövetség…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2