Jewish street in Sadagora]]> Chanukah ]]> A szereplők ruházata, a szoba berendezése a biedermeier kor idealista felfogását tükrözi, a zsidó közösségek számára kívánatosnak tartott akkulturációs mintákat.
Junkers képe a zsidó emancipációs törekvéseket vizuális kifejezése. A nagy példányszámban megjelenített jó minőségű képeslapokkal ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körben közvetítette. ]]>
German]]>
Postcard for Chanukah]]> Jewish women from Salonika]]> Abraham and Isaac]]>
Quotation from Mishnah (Ta'anit. 2:4) "May he who answered Abraham on Mount Moriah answer you."]]>
Binding of Isaac (Aqedat Itzchak)]]> Rebecca and Eliezer]]> By the rivers of Babilon - biblical scene]]> Adam and Eve in Paradise]]>