OMZSA levélzáró Az OMZSA iratai közül lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad OMZSA 1942-1944 2019.3 Budapest OMZSA-plakát OMZSA = Országos Magyar Zsidó Segítő Akció "Testvéredet ne hagyd el!" a rászoruló zsidók megsegítése OMZSA iratait lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad Berény Róbert OMZSA, Ribáry Géza Seidner litográfiai intézet 1943 k. XXIV-E 65.944 Budapest Ribáry Géza Bronz. Ribáry Géza (1889-1942)az Országos Magyar Zsidó Segítő Alap /OMZSA/ alapítójának mellképe. Alatta: Ribáry Géza Aetatis 50. Garami László 1939 64.920 Levélzárók OMZSA? 1938-1943 82.95 Budapest OMZSA plakett Bronz. OMZSA = Országos Magyar Zsidó Seegítő Alap plakettje. Nő és segélyt kérő gyermek mellképe. Felirata: Testvéredet ne hagyd el! Másik oldal: Középen az OMZSA jele, Négyzet baloldalán , fönt: Kettős kőtábla, alul OMZSA felirat. A plaketten körben: Ezen érem tulajdonosa teljesítette kötelességét az OMZSA val szemben . 5700 év. Bevésve a tulajdonos neve: Báró Weiss Alfons. OMZSA tevékenységéről, iratait lásd: http://archives.milev.hu/index.php/omzsa-iratai;isad Örkényi Strasser István 1940 64.913 Budapest OMZSA Haggada <br /><em>Haggadah published by the National Hungarian Jewish Relief Action</em> Pészach ünnepe történelmi gyökerű vallási ünnep, melynek során az egyiptomi szabadulásra, a történelmi néppé, szabad néppé válásra emlékeznek a zsidó közösségekben. Az ünnepet a rituális étkezéssel szertartásossá tett szédereste vezeti be, melynek során felolvassák a haggadát. A Haggada tartalmazza az egyiptomi kivonulás történetét, az ünnepi szokásokat, imákat, s egyben a szédereste szertartáskönyve is. A haggada szó szerint elbeszélést jelent, s arra a bibliai parancsra utal, amely a zsidó nép kötelességévé teszi a kivonulás történetének generációról generációra való továbbörökítését. Írásba foglalása, szerkesztése ugyanarra az időszakra tehető, amikor a judaizmus többi, korábban csak szóban továbbörökített hagyományát is lejegyezték, az időszámításunk szerinti 3–6. század közötti időszakban. A szöveget gyakran kísérik illusztrációk, melyek vizuális kommentárként jelennek meg az ősi szöveg mellett. Képi világuk a zsidó nép szabadulásának bibliai történetét aktualizálták minden korszakban. Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 1939-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a zsidótörvények miatt segélyezésre szoruló tömegek ellátásához a megfelelő anyagi alapot előteremtse. A Haggadát 1942-ben jelentették meg, „hogy az egyiptomi rabszolgaságból való csodás kiszabadulás példájával hasson a jelen nemzedékre.” A bevezető szöveget az OMZSA vezetője, Ribáry Géza írta, a héber szöveget Kohn Zoltán rabbi fordította és magyarázta. A szertartás során énekelt részeket Szabolcsi Bence kottamellékletével közölték. A haggada hagyományos tartalmát Munkácsi Ernőnek, a Zsidó Múzeum elnökének az illusztrált haggadákról szóló művészettörténeti tanulmánya egészítette ki. A Haggada feketével és pirossal nyomtatott díszítése ókori egyiptomi minták felhasználásával, Göndör Bertalan tervei szerint készült. A héber szövegek nyomtatásához a Jeruzsálemben 1930-ban megjelent Nahum Lipschitz – féle haggada kiadás betűtípusát választották. Az 1940-es években Munkácsi Ernő és Ribáry Géza is vezető szerepet töltöttek be a Zsidó Múzeumban, így a kiadványból több példány is található a gyűjteményben. OMZSA <br /><em>(Hungarian acronym OMZSA stands for the the National Hungarian Jewish Relief Action)</em> 1942 64.672 66.425 OMZSA plakát MiLev OMZSA OMZSA Emléklap OMZSA 5701-es családi naptár Hirdetés az 5704-es, OMZSA Évkönyvből MiLev OMZSA Évkönyv, 1944 OMZSA héber címlap