<![CDATA[MILEV]]> http://collections.milev.hu/items/browse?collection=82&sort_field=added&output=rss2 Sun, 12 Jul 2020 20:49:19 +0200 toronyizsuzsanna@gmail.com (MILEV) Hungarian Jewish Museum and Archives www.milev.hu Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Széfer ruáh hén ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27288

Dublin Core

Title

Széfer ruáh hén

Identifier

71.84

Description

A gyűjteményben lévő legkorábbi héber nyomtatvány kiváló példája a zsidó eszmék, könyvek, közösségek migrációjának, és a mindeközben fenntartott kapcsolatrendszernek. A könyv maga Majmonidész Tévelygők útmutatója című művének fordításához készült kommentár, a filozófiai kifejezések magyarázata és szótára. A Tévelygők útmutatóját Majmonidész eredetileg héber betűkkel, arab nyelven írta, melyet még életében lefordított héberre a Béziers-ben élő Smuel ibn Tibbon. A pontos fordítás elkészítése érdekében több levelet is váltottak. A Tévelygők útmutatója azonnal népszerű lett, kéziratai elterjedtek az egész zsidó világban. A Széfer ruah hen nyomtatásban először Velencében, 1549-ben jelent meg, Israel Cornelius Adelkind nyomdájában. Adelkind annál a Daniel Bombergnél tanulta ki a mesterségét, aki elsőként nyomtatott héber könyveket; ő adta ki 1520-ban a Talmud első nyomtatott sorozatát, mely a mai napig meghatározza a kötetek lapbeosztását és számozását. A levéltárunkban lévő Széfer ruah hen példány lapszélein azonosítatlan koraújkori szefárd kézírással írt jegyzetek vannak; de a kötet askenáz környezetből, Rosenthal Tóbiás bonyhádi neológ rabbi ajándékaként került a gyűjteménybe.

Creator

Samuel ibn Tibbon

Publisher

Cornelius Adelkind

Coverage

Date

1549

Provenance

Rosenthal Tobias ajándéka, 1917. Eredeti leltári száma: 1038

References

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 2.

Format

Book

Alternative Title

Sefer ruach chen

Document Item Type Metadata

Original Format

13,5 x 18.3 cm
37 printed pages + 2 additional pages with handwriting

High resolution picture

available
87_venezia.jpg
2_4_13.JPG
]]>
Tue, 21 Aug 2012 19:32:27 +0200
<![CDATA[Imakönyv Prayerbook ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27298

Dublin Core

Title

Imakönyv 
Prayerbook 

Identifier

64.1286
66.194

Description

A német területekről indult zsidó felvilágosodás (haszkala) egyik törekvése volt, hogy a zsidó szent iratokat és imákat nemzeti nyelvekre fordítsák a társadalomba integrálódni szándékozó, világias műveltséggel rendelkező zsidók számára. Magyarországon az első imakönyv fordítást az óbudai zsidó iskola tanítója, Rosenthal Móricz készítette, majd az első magyar zsidó Bibliafordítás készítője, Bloch Móric (később: Ballagi Mór) ellenőrizte. A könyv Pozsonyban, 1841–ben jelent meg. Külön érdekessége, hogy belső címlapján a pesti reform–közösség zsinagógájának, az Orczy házban működő „Cultustempel”–nek első ábrázolása látható rézmetszeten. A képen a divatosan öltözött zsidók a királyért és a hazáért imádkoznak. A jelenet eltér a hagyományos zsinagógai jelenetektől: az újszerűen a frigyszekrény elé állított tóraolvasó pult, a bima mellett álló rabbi és kántor ornátust, a gyerekkórus egyenruhát visel. Az ünnepségen részt vevő közönség a korszak biedermeier divatjának megfelelően, erős asszimilációs hatásokról árulkodó külsővel vesz részt. A férfiak borotváltak, asszonyaik pedig kivágott ruhákban, fedetlen fővel követik az eseményeket a női karzatról.
66.194: Második rész: Estvéli könyörgés pénteken - Ételutáni könyörgés

Creator

Rosenthal Moritz, fordító, translator (Hebrew - Hungarian)

Publisher

Korn Fülöp

Date

1841

Provenance

2. rész: Steinherz székesfehérvári főrabbi ajándéka, 1915. Eredeti leltári száma: 761

References

Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal

Szalai Anna: Hagyománymentés és útkeresés. Zsidó vonatkozású magyar regények. Budapest: Gondolat, 2018. 158.

Document Item Type Metadata

Original Format

Nyomtatott papír, papír kötésben, 11,5 x 18,5 cm, 468 oldal,
Nyomtatott papír, papír kötésben, 13 x 20 cm, 178-467 oldalak

Restaurálás

2. kötet restaurálandó!

Elhelyezés

2 kötet: ÜFB 23
98_rosenthal.jpg
]]>
Tue, 21 Aug 2012 21:57:38 +0200
<![CDATA[Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27299

Dublin Core

Title

Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora

Identifier

64.1297

Description

A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és latinul, majd Pesten és Párizsban járt egyetemre. 1840-ben, amikor a pozsonyi országgyűlésen felmerült a zsidók egyenjogúsításának kérdése, Eötvös József kérésére hazatért, hogy részt vegyen a zsidó közösség modernizálásában és magyarosításában. Ennek része volt, hogy 1840-41-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette Mózes öt könyvének magyar-héber kétnyelvű szövegét. Bloch a fordítás mellett a szöveget „jegyzetekkel fölvilágította” – azaz a Talmudból vett magyarázatokkal egészítette ki fordítását. A Biblia további részeinek fordítását is tervezte, de ebből csak az „Első jósok” azaz a korai próféták könyveinek fordítása jelent meg. Ő volt a szakmai lektora az első magyar nyelvű zsidó imakönyvnek (lásd.42 tétel) is. Munkásságának elismeréseképp a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, ő lett az első zsidó akadémikus – néhány évvel később bekövetkező kitéréséig az egyetlen.

Creator

Bloch Moritz

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Date

1840

References

Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, papír, papír kötésben
97blochtora.jpg
]]>
Tue, 21 Aug 2012 22:03:26 +0200
<![CDATA[Széfer Maharam Minc ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27308

Dublin Core

Title

Széfer Maharam Minc

Identifier

71.226

Description

A cenzúra hivatalt a római katolikus egyház zsinati határozatai vezették be a 12. században azzal a szándékkal, hogy kiszűrjék a katolikus tanításokkal ellentétes tartalmakat. Az Osztrák Császárságban az állami cenzúra a 18. század végén jelent meg, s egyebek mellett a héber betűkkel írt könyvek ellenőrzése volt a feladata. Az első állami cenzor a nagyműveltségű és tudású Carolus (Karl) Fischer volt Prágában 1791—1831-ig. A héberül kiválóan tudó keresztény cenzor működése alatt komoly tudományos művek láttak napvilágot.
Az óbudai rabbi, Münz Mózes könyve a zsidó rituálékról és ceremóniákról 1827–ben jelent meg Prágában, a híres Landau–féle nyomdában. A könyv átnézését és nyomtatásának engedélyezését Carolus Fischer, a héber könyvek császári–királyi cenzora és fordítója végezte, amint erről latin és héber nyelven 1827. április 12–én tett bejegyzése tanúskodik, melyben a mű kinyomtatását engedélyezi.

Creator

Publisher

Landau, Prague

Coverage

Date

1827

References

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 22.

Rights

HU HJA

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

printed book,

Physical Dimensions

23 x 36 cm, 60 folio

Elhelyezés

látványraktár
79kicsi_cenzorminz.jpg
]]>
Mon, 27 Aug 2012 10:52:12 +0200
<![CDATA[Haggada ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27440

Dublin Core

Title

Haggada

Identifier

64.653

Description

1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára költözése után jelenhetett meg. Nyomtatványai elsősorban a modernizálódó zsidó közösség igényeit elégítették ki: itt jelent meg az első magyar fordítással ellátott Biblia (1840) és Rosenthal Móric Pirké Ávot fordítása is (1841), mely a Talmud első magyar nyelven olvasható részlete volt. Az 1834-ben nyomtatott „Hagoda” címlapján a rézmetszetes aratási jelenet mellett az Egyetemi Nyomda héber betűkészletének több változatát is láthatjuk: a héber szövegeket kvadrat betűkkel, míg a jiddis-németet ún. Rási-betűkkel szedték. Különösen érdekes ez ott, ahol egy mondaton belül változik a kettő: a címlapon Rási-betűkkel írják, hogy a könyv megvásárolható Mordeháj Lévi könyvárusnál – a héber név azonban már a szakrális szöveg szedéséhez is használt betűkkel szerepel. A könyv címének szedése hibás: a „hágádá sel pészách” helyett „ál pészách” szerepel, ami a hasonló héber sin és ájin betűk felcserélése miatt történhetett.

Creator

Egyetemi Nyomda, Buda

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Date

1834

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

papír, nyomtatott

Physical Dimensions

10,5 x 18,5 cm, 46 leaves
32_Haggadaobuda1834.jpg
]]>
Tue, 18 Sep 2012 19:12:13 +0200
<![CDATA[Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year]]> http://collections.milev.hu/items/show/30347

Dublin Core

Title

Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre 
First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year

Identifier

64.1282

Description

A Magyarító Egylet kiadásában megjelent évkönyv Löw LIpót portréjával

Creator

A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet

Coverage

Pest

Date

1848

Provenance

Hollós Oszkár ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3627a

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott könyv
Printed book

Elhelyezés

Állandó kiállításban
A zsidó idő
64_1282a.jpg
64_1282b.jpg
64_1282c.jpg
1_1_5.JPG
]]>
Wed, 18 May 2016 15:32:40 +0200
<![CDATA[Szeder kinot leTisa beAv]]> http://collections.milev.hu/items/show/31510

Dublin Core

Title

Szeder kinot leTisa beAv

Identifier

64.1425

Description

magyar fordítással,

Publisher

Mordecháj Efrajim Halévi (buchhandler in Pest)

Coverage

Buda

Date

1850

Provenance

Naményi Ernő ajándéka

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

papír, nyomtatás

Physical Dimensions

Gerincmagassága 20 cm,
szélessége (nyitva) 23 cm

Elhelyezés

Állandó kiállításban
A zsidó tér
64_1425.jpg
64_1425cimlap.jpg
64_1425forditas.jpg
]]>
Wed, 05 Oct 2016 11:52:01 +0200
<![CDATA[A zsidó és a korszellem Európában ]]> http://collections.milev.hu/items/show/31520

Dublin Core

Title

A zsidó és a korszellem Európában

Identifier

66.171

Creator

Rosenthal Móric

Publisher

Beimel József

Coverage

Pest

Date

1841

Provenance

Mandl Bernát ajándéka

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatvány

Physical Dimensions

gerincmagassága 21,5 cm
szélessége: 14 cm
66_171.jpg
]]>
Thu, 06 Oct 2016 15:03:59 +0200
<![CDATA[Szeretetszó a keresztényekhez... ]]> http://collections.milev.hu/items/show/31521

Dublin Core

Title

Szeretetszó a keresztényekhez...

Identifier

64.1309

Creator

Szentmiklósi Sebők Endre

Publisher

Beimel József

Coverage

Pest

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatvány

Physical Dimensions

14,5 cm
11 cm
64_1309.jpg
]]>
Thu, 06 Oct 2016 15:13:28 +0200
<![CDATA[Zsidó kördal ]]> http://collections.milev.hu/items/show/31522

Dublin Core

Title

Zsidó kördal

Identifier

64.1323
(dpl.: 66.104/a)

Description

nyolc oldalas nyomtatvány

Heilprin Mihály

Creator

Heilprin Mihály

Publisher

Tóth Lajos

Coverage

Miskolc

Date

1846

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, irkafűzött

Physical Dimensions

gerincamagassága 20,5 cm
szélessége: 13 cm
8 lap
64_1323.jpg
]]>
Thu, 06 Oct 2016 16:26:01 +0200