1 10 44 http://collections.milev.hu/files/original/603ad52cd1ecb428815947a0d715841b.jpg ca95c05adffa3bdeab2011483436cdf0 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 425 Width 319 http://collections.milev.hu/files/original/04aa3dfdc0cdbfce9d00f99d722b5129.JPG b12cc3afa52805cc087d6a11d0fa3d18 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. <a href="http://www.flickr.com/photos/81412627@N08/sets/72157630417246018/">http://www.flickr.com/photos/81412627@N08/sets/72157630417246018/</a> Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 13,5 x 18.3 cm 37 printed pages + 2 additional pages with handwriting High resolution picture available Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Széfer ruáh hén Alternative Title An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific. Sefer ruach chen Description An account of the resource A gyűjteményben lévő legkorábbi héber nyomtatvány kiváló példája a zsidó eszmék, könyvek, közösségek migrációjának, és a mindeközben fenntartott kapcsolatrendszernek. A könyv maga Majmonidész Tévelygők útmutatója című művének fordításához készült kommentár, a filozófiai kifejezések magyarázata és szótára. A Tévelygők útmutatóját Majmonidész eredetileg héber betűkkel, arab nyelven írta, melyet még életében lefordított héberre a Béziers-ben élő Smuel ibn Tibbon. A pontos fordítás elkészítése érdekében több levelet is váltottak. A Tévelygők útmutatója azonnal népszerű lett, kéziratai elterjedtek az egész zsidó világban. A Széfer ruah hen nyomtatásban először Velencében, 1549-ben jelent meg, Israel Cornelius Adelkind nyomdájában. Adelkind annál a Daniel Bombergnél tanulta ki a mesterségét, aki elsőként nyomtatott héber könyveket; ő adta ki 1520-ban a Talmud első nyomtatott sorozatát, mely a mai napig meghatározza a kötetek lapbeosztását és számozását. A levéltárunkban lévő Széfer ruah hen példány lapszélein azonosítatlan koraújkori szefárd kézírással írt jegyzetek vannak; de a kötet askenáz környezetből, Rosenthal Tóbiás bonyhádi neológ rabbi ajándékaként került a gyűjteménybe. Creator An entity primarily responsible for making the resource Samuel ibn Tibbon Publisher An entity responsible for making the resource available Cornelius Adelkind Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1549 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Book Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.84 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="http://maps.google.com/maps?q=Venice&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=38.963048,79.013672&amp;t=h&amp;hnear=Velence,+Veneto,+Olaszorsz%C3%A1g&amp;z=13">Venice</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Rosenthal Tobias ajándéka, 1917. Eredeti leltári száma: 1038 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 2. http://collections.milev.hu/files/original/3e2d9281d44f0776ad14160ad0709391.jpg 7ec7b64ed6642e93192fce1258061d43 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 353 Width 425 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data Nyomtatott papír, papír kötésben, 11,5 x 18,5 cm, 468 oldal, Nyomtatott papír, papír kötésben, 13 x 20 cm, 178-467 oldalak Restaurálás 2. kötet restaurálandó! Elhelyezés 2 kötet: ÜFB 23 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Imakönyv <br /><em>Prayerbook </em> Description An account of the resource A német területekről indult zsidó felvilágosodás (haszkala) egyik törekvése volt, hogy a zsidó szent iratokat és imákat nemzeti nyelvekre fordítsák a társadalomba integrálódni szándékozó, világias műveltséggel rendelkező zsidók számára. Magyarországon az első imakönyv fordítást az óbudai zsidó iskola tanítója, Rosenthal Móricz készítette, majd az első magyar zsidó Bibliafordítás készítője, Bloch Móric (később: Ballagi Mór) ellenőrizte. A könyv Pozsonyban, 1841–ben jelent meg. Külön érdekessége, hogy belső címlapján a pesti reform–közösség zsinagógájának, az Orczy házban működő „Cultustempel”–nek első ábrázolása látható rézmetszeten. A képen a divatosan öltözött zsidók a királyért és a hazáért imádkoznak. A jelenet eltér a hagyományos zsinagógai jelenetektől: az újszerűen a frigyszekrény elé állított tóraolvasó pult, a bima mellett álló rabbi és kántor ornátust, a gyerekkórus egyenruhát visel. Az ünnepségen részt vevő közönség a korszak biedermeier divatjának megfelelően, erős asszimilációs hatásokról árulkodó külsővel vesz részt. A férfiak borotváltak, asszonyaik pedig kivágott ruhákban, fedetlen fővel követik az eseményeket a női karzatról. 66.194: Második rész: Estvéli könyörgés pénteken - Ételutáni könyörgés Creator An entity primarily responsible for making the resource Rosenthal Moritz, fordító, translator (Hebrew - Hungarian) Publisher An entity responsible for making the resource available Korn Fülöp Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1841 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1286 66.194 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Bratislava&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.683967,22.466869&amp;sspn=0.064832,0.154324&amp;t=h&amp;hnear=Pozsony,+Szlov%C3%A1kia&amp;z=10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pozsony, Pressburg, Bratislava </a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal Szalai Anna: Hagyománymentés és útkeresés. Zsidó vonatkozású magyar regények. Budapest: Gondolat, 2018. 158. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. 2. rész: Steinherz székesfehérvári főrabbi ajándéka, 1915. Eredeti leltári száma: 761 CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/983955b51828cd685109b949d2915e93.jpg 47f6a3317d33429af993e519bcbf070c Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 373 Width 425 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, papír, papír kötésben Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora Description An account of the resource A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és latinul, majd Pesten és Párizsban járt egyetemre. 1840-ben, amikor a pozsonyi országgyűlésen felmerült a zsidók egyenjogúsításának kérdése, Eötvös József kérésére hazatért, hogy részt vegyen a zsidó közösség modernizálásában és magyarosításában. Ennek része volt, hogy 1840-41-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette Mózes öt könyvének magyar-héber kétnyelvű szövegét. Bloch a fordítás mellett a szöveget „jegyzetekkel fölvilágította” – azaz a Talmudból vett magyarázatokkal egészítette ki fordítását. A Biblia további részeinek fordítását is tervezte, de ebből csak az „Első jósok” azaz a korai próféták könyveinek fordítása jelent meg. Ő volt a szakmai lektora az első magyar nyelvű zsidó imakönyvnek (lásd.42 tétel) is. Munkásságának elismeréseképp a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, ő lett az első zsidó akadémikus – néhány évvel később bekövetkező kitéréséig az egyetlen. Creator An entity primarily responsible for making the resource Bloch Moritz Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1840 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1297 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=48.295072,17.054901&amp;sspn=0.51255,1.234589&amp;oq=Budapest&amp;t=h&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=10">Buda</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/ab4630b3a56b1e22b9d413f201d3859a.jpg 73ba73d460cfb01311e302365ad99628 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 425 Height 261 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data printed book, Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 23 x 36 cm, 60 folio Elhelyezés látványraktár Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Széfer Maharam Minc Description An account of the resource A cenzúra hivatalt a római katolikus egyház zsinati határozatai vezették be a 12. században azzal a szándékkal, hogy kiszűrjék a katolikus tanításokkal ellentétes tartalmakat. Az Osztrák Császárságban az állami cenzúra a 18. század végén jelent meg, s egyebek mellett a héber betűkkel írt könyvek ellenőrzése volt a feladata. Az első állami cenzor a nagyműveltségű és tudású Carolus (Karl) Fischer volt Prágában 1791—1831-ig. A héberül kiválóan tudó keresztény cenzor működése alatt komoly tudományos művek láttak napvilágot. Az óbudai rabbi, Münz Mózes könyve a zsidó rituálékról és ceremóniákról 1827–ben jelent meg Prágában, a híres Landau–féle nyomdában. A könyv átnézését és nyomtatásának engedélyezését Carolus Fischer, a héber könyvek császári–királyi cenzora és fordítója végezte, amint erről latin és héber nyelven 1827. április 12–én tett bejegyzése tanúskodik, melyben a mű kinyomtatását engedélyezi. Creator An entity primarily responsible for making the resource <a href="http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Munz_Mosheh">Maharam Minc</a> Publisher An entity responsible for making the resource available Landau, Prague Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1827 Rights Information about rights held in and over the resource HU HJA Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=Pr%C3%A1ga&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.249931,19.608479&amp;sspn=0.159638,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=Pr%C3%A1ga,+Csehorsz%C3%A1g&amp;z=11">Prague</a> </p> <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+%C3%93buda&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.507509,19.006496&amp;sspn=0.15886,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=%C3%93buda,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=15">Óbuda </a></p> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 22. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.226 http://collections.milev.hu/files/original/1807d32169d0b55d2e3993751c2fa5b1.jpg df2a522d540b1e0d5caf90be2f934002 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 395 Height 681 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, nyomtatott Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 10,5 x 18,5 cm, 46 leaves Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Haggada Description An account of the resource 1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára költözése után jelenhetett meg. Nyomtatványai elsősorban a modernizálódó zsidó közösség igényeit elégítették ki: itt jelent meg az első magyar fordítással ellátott Biblia (1840) és Rosenthal Móric Pirké Ávot fordítása is (1841), mely a Talmud első magyar nyelven olvasható részlete volt. Az 1834-ben nyomtatott „Hagoda” címlapján a rézmetszetes aratási jelenet mellett az Egyetemi Nyomda héber betűkészletének több változatát is láthatjuk: a héber szövegeket kvadrat betűkkel, míg a jiddis-németet ún. Rási-betűkkel szedték. Különösen érdekes ez ott, ahol egy mondaton belül változik a kettő: a címlapon Rási-betűkkel írják, hogy a könyv megvásárolható Mordeháj Lévi könyvárusnál – a héber név azonban már a szakrális szöveg szedéséhez is használt betűkkel szerepel. A könyv címének szedése hibás: a „hágádá sel pészách” helyett „ál pészách” szerepel, ami a hasonló héber sin és ájin betűk felcserélése miatt történhetett. Creator An entity primarily responsible for making the resource Egyetemi Nyomda, Buda Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1834 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.653 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <h3><a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=50.075538,14.437801&amp;sspn=0.525282,1.234589&amp;oq=Buda&amp;t=h&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=10">Buda</a></h3> http://collections.milev.hu/files/original/41eee9fd2fb19edef2a34456b612df60.jpg e3fecdac95778ebaa27a211059aff966 http://collections.milev.hu/files/original/5de7ed116b259da671b59082838f75ed.jpg d21e66f7bd3c4e8ef93e714ee2d76574 http://collections.milev.hu/files/original/2aec75dd5ff283f14ab7f0da17155c6e.jpg 9ebd19e17a3bc69d83f1a75a374b12cf http://collections.milev.hu/files/original/463c456df29a9593b755c95853950b19.JPG 5782afe4606ed610a0929d0d634afdf9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott könyv <br /><em>Printed book</em> Elhelyezés Állandó kiállításban<br /><a href="http://collections.milev.hu/exhibits/show/365/ido">A zsidó idő</a> Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre <br /><em>First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1282 Description An account of the resource A Magyarító Egylet kiadásában megjelent évkönyv Löw LIpót portréjával Creator An entity primarily responsible for making the resource A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Hollós Oszkár ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3627a Ítéljetek 1939 http://collections.milev.hu/files/original/f819e61a074dceac1f483ab09da88c24.jpg 1396457c1071560bc60169481d2b4259 http://collections.milev.hu/files/original/c0a808f3c5620c47b2ab796a8a48d544.jpg 258cc41b699805fe865077c332cfe03c http://collections.milev.hu/files/original/19fe9b7715f20641dcaae75638800ea7.jpg 183aa4fcfe723b7b9a3733b713289b57 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, nyomtatás Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Gerincmagassága 20 cm, szélessége (nyitva) 23 cm Elhelyezés Állandó kiállításban<br /><a href="http://collections.milev.hu/exhibits/show/365/terek%20">A zsidó tér</a> Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Szeder kinot leTisa beAv Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1425 Description An account of the resource magyar fordítással, Publisher An entity responsible for making the resource available Mordecháj Efrajim Halévi (buchhandler in Pest) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1850 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buda Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Naményi Ernő ajándéka http://collections.milev.hu/files/original/5f2ec6c65a89e22d0c46c33362e2b9ac.jpg 69b34c79e09de58b26d0ac6171c57041 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatvány Physical Dimensions The actual physical size of the original image. gerincmagassága 21,5 cm szélessége: 14 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource A zsidó és a korszellem Európában Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 66.171 Creator An entity primarily responsible for making the resource Rosenthal Móric Publisher An entity responsible for making the resource available Beimel József Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1841 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Mandl Bernát ajándéka http://collections.milev.hu/files/original/b35f92620a11ae29884cd064ce886637.jpg 6cfc08df3702b9cc9782cf5c9df19ae9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatvány Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 14,5 cm 11 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Szeretetszó a keresztényekhez... Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1309 Creator An entity primarily responsible for making the resource Szentmiklósi Sebők Endre Publisher An entity responsible for making the resource available Beimel József Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest http://collections.milev.hu/files/original/da4d1de0535ab87f25db49be87dfe5c8.jpg b97c7964c3234f361cfc301c5b7ef250 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, irkafűzött Physical Dimensions The actual physical size of the original image. gerincamagassága 20,5 cm szélessége: 13 cm 8 lap Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Zsidó kördal Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1323 (dpl.: 66.104/a) Description An account of the resource nyolc oldalas nyomtatvány <br /><br /><a href="http://viaf.org/viaf/search?query=local.names%20all%20%22Heilprin%20Mih%C3%A1ly%2C%201823%201888%22&amp;sortKeys=holdingscount&amp;recordSchema=BriefVIAF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Heilprin Mihály</a> Creator An entity primarily responsible for making the resource Heilprin Mihály Publisher An entity responsible for making the resource available Tóth Lajos Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1846 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Miskolc Ítéljetek 1939