1 10 44 http://collections.milev.hu/files/original/ab4630b3a56b1e22b9d413f201d3859a.jpg 73ba73d460cfb01311e302365ad99628 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 425 Height 261 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data printed book, Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 23 x 36 cm, 60 folio Elhelyezés látványraktár Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Széfer Maharam Minc Description An account of the resource A cenzúra hivatalt a római katolikus egyház zsinati határozatai vezették be a 12. században azzal a szándékkal, hogy kiszűrjék a katolikus tanításokkal ellentétes tartalmakat. Az Osztrák Császárságban az állami cenzúra a 18. század végén jelent meg, s egyebek mellett a héber betűkkel írt könyvek ellenőrzése volt a feladata. Az első állami cenzor a nagyműveltségű és tudású Carolus (Karl) Fischer volt Prágában 1791—1831-ig. A héberül kiválóan tudó keresztény cenzor működése alatt komoly tudományos művek láttak napvilágot. Az óbudai rabbi, Münz Mózes könyve a zsidó rituálékról és ceremóniákról 1827–ben jelent meg Prágában, a híres Landau–féle nyomdában. A könyv átnézését és nyomtatásának engedélyezését Carolus Fischer, a héber könyvek császári–királyi cenzora és fordítója végezte, amint erről latin és héber nyelven 1827. április 12–én tett bejegyzése tanúskodik, melyben a mű kinyomtatását engedélyezi. Creator An entity primarily responsible for making the resource <a href="http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Munz_Mosheh">Maharam Minc</a> Publisher An entity responsible for making the resource available Landau, Prague Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1827 Rights Information about rights held in and over the resource HU HJA Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=Pr%C3%A1ga&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.249931,19.608479&amp;sspn=0.159638,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=Pr%C3%A1ga,+Csehorsz%C3%A1g&amp;z=11">Prague</a> </p> <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+%C3%93buda&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.507509,19.006496&amp;sspn=0.15886,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=%C3%93buda,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=15">Óbuda </a></p> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 22. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.226 http://collections.milev.hu/files/original/41eee9fd2fb19edef2a34456b612df60.jpg e3fecdac95778ebaa27a211059aff966 http://collections.milev.hu/files/original/5de7ed116b259da671b59082838f75ed.jpg d21e66f7bd3c4e8ef93e714ee2d76574 http://collections.milev.hu/files/original/2aec75dd5ff283f14ab7f0da17155c6e.jpg 9ebd19e17a3bc69d83f1a75a374b12cf http://collections.milev.hu/files/original/463c456df29a9593b755c95853950b19.JPG 5782afe4606ed610a0929d0d634afdf9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott könyv <br /><em>Printed book</em> Elhelyezés Állandó kiállításban<br /><a href="http://collections.milev.hu/exhibits/show/365/ido">A zsidó idő</a> High resolution picture Chorin Áron közölt portréjáról van Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre <br /><em>First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1282 Description An account of the resource A Magyarító Egylet kiadásában megjelent évkönyv Löw LIpót portréjával Creator An entity primarily responsible for making the resource A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Hollós Oszkár ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3627a Ítéljetek 1939 http://collections.milev.hu/files/original/1a38404d509cd12dd897903cb5099554.jpg 8bc91aa0e5f76fcb83f6daf3b08facd7 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, kemény kötés Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 12,5 x 20 cm 161 oldal Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Olvasókönyv oskolák számára Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1410 Creator An entity primarily responsible for making the resource Blájer Ignác Publisher An entity responsible for making the resource available Berger Jónás könyvárus Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pápa Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Abonyi Dezsőné ajándéka, 1936. Eredeti leltári száma: 2884 http://collections.milev.hu/files/original/983955b51828cd685109b949d2915e93.jpg 47f6a3317d33429af993e519bcbf070c Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 373 Width 425 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, papír, papír kötésben Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora Description An account of the resource A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és latinul, majd Pesten és Párizsban járt egyetemre. 1840-ben, amikor a pozsonyi országgyűlésen felmerült a zsidók egyenjogúsításának kérdése, Eötvös József kérésére hazatért, hogy részt vegyen a zsidó közösség modernizálásában és magyarosításában. Ennek része volt, hogy 1840-41-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette Mózes öt könyvének magyar-héber kétnyelvű szövegét. Bloch a fordítás mellett a szöveget „jegyzetekkel fölvilágította” – azaz a Talmudból vett magyarázatokkal egészítette ki fordítását. A Biblia további részeinek fordítását is tervezte, de ebből csak az „Első jósok” azaz a korai próféták könyveinek fordítása jelent meg. Ő volt a szakmai lektora az első magyar nyelvű zsidó imakönyvnek (lásd.42 tétel) is. Munkásságának elismeréseképp a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, ő lett az első zsidó akadémikus – néhány évvel később bekövetkező kitéréséig az egyetlen. Creator An entity primarily responsible for making the resource Bloch Moritz Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1840 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1297 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=48.295072,17.054901&amp;sspn=0.51255,1.234589&amp;oq=Budapest&amp;t=h&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=10">Buda</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal CatalogueEmancipation1938 http://collections.milev.hu/files/original/3ac3bcc1674d581392be605f51f22e02.jpg 1d3bdfcf801b437a78831b900d5abd25 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 12,5 x 20,5 cm 51 oldal német és 5 + 11 lap Judendeutsch szöveg Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ילד זקונים Kind des hohen Alters... Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1305 Creator An entity primarily responsible for making the resource Chorin Áron Publisher An entity responsible for making the resource available Strauss's Witwe Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1839 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Bécs Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. 5173/1956 http://collections.milev.hu/files/original/4d2c8e7bc0d97b8e5a9fc78bcc8cf6e2.jpg c12d83f0682c6d90662dd219d23b9ec0 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, papír kötésben Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 12,5 x 20 cm 53 oldal Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mózes törvényhozási éptana Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 69.281 Description An account of the resource ... s a későbbi héberek gyógytudományának rövid vázlata Creator An entity primarily responsible for making the resource Detsinyi Lipót Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1847 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buda Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Bolgár Ferenc dr. ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3671d http://collections.milev.hu/files/original/c642ae68ba71c2c9b3dc7cdad8d541ab.jpg 198a7994b6ae127c129ce5f1f7026c4e Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data kisnyomtatvány Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Offener Brief an die Juden Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 66.144 Creator An entity primarily responsible for making the resource Deutsch Simon Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Bécs Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Kohn Vilmos ajándéka, 1924. Eredeti leltári száma: 1611 http://collections.milev.hu/files/original/1807d32169d0b55d2e3993751c2fa5b1.jpg df2a522d540b1e0d5caf90be2f934002 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 395 Height 681 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, nyomtatott Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 10,5 x 18,5 cm, 46 leaves Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Haggada Description An account of the resource 1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára költözése után jelenhetett meg. Nyomtatványai elsősorban a modernizálódó zsidó közösség igényeit elégítették ki: itt jelent meg az első magyar fordítással ellátott Biblia (1840) és Rosenthal Móric Pirké Ávot fordítása is (1841), mely a Talmud első magyar nyelven olvasható részlete volt. Az 1834-ben nyomtatott „Hagoda” címlapján a rézmetszetes aratási jelenet mellett az Egyetemi Nyomda héber betűkészletének több változatát is láthatjuk: a héber szövegeket kvadrat betűkkel, míg a jiddis-németet ún. Rási-betűkkel szedték. Különösen érdekes ez ott, ahol egy mondaton belül változik a kettő: a címlapon Rási-betűkkel írják, hogy a könyv megvásárolható Mordeháj Lévi könyvárusnál – a héber név azonban már a szakrális szöveg szedéséhez is használt betűkkel szerepel. A könyv címének szedése hibás: a „hágádá sel pészách” helyett „ál pészách” szerepel, ami a hasonló héber sin és ájin betűk felcserélése miatt történhetett. Creator An entity primarily responsible for making the resource Egyetemi Nyomda, Buda Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1834 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.653 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <h3><a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=50.075538,14.437801&amp;sspn=0.525282,1.234589&amp;oq=Buda&amp;t=h&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=10">Buda</a></h3> http://collections.milev.hu/files/original/354db6c5772fed19f120b0b8850eeae6.jpg abca27f379a4269f6b0f3fbeb52789c9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, nyomtatott Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 12 x 19 cm, 32 lap, hiányos Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Zur Judenfrage in Ungarn Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1302 Creator An entity primarily responsible for making the resource Einhorn Ignác <br /><br /><a href="http://viaf.org/viaf/56718546" target="_blank">(Horn Ede)</a> Publisher An entity responsible for making the resource available Egyetemi Nyomda Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buda Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. BAcher Vilmosné ajándéka, 1916. Eredeti leltári száma: 853/26. http://collections.milev.hu/files/original/9e79713ed67152c2f813be4730bc0c6a.jpg b2c054995ed2dbeb68df24b7714dd515 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Muzeális könyvek</strong> / <em>Antique books</em> Description An account of the resource Jogszabály alapján védett nyomtatott könyvek:<br /><br />1701 előtt megjelent nyomtatványok<br />1851 előtt <span>Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok</span><br /><br />http://www.eruditio.hu/mkdny/jogszabaly.htm Könyvek / Books Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data nyomtatott, papír kötés Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 13,5 x 19,5 cm, 85 oldal Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Grundprinzipen einer Gelaeuterten Reform im Judenthum Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1287 Creator An entity primarily responsible for making the resource Einhorn Ignác <br /><br /><a href="http://viaf.org/viaf/56718546" target="_blank">(Horn Ede)</a> Publisher An entity responsible for making the resource available Kozma Basil Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Eredeti leltári száma: 2926/3