http://collections.milev.hu/items/browse?collection=82&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&output=atom <![CDATA[MILEV]]> 2020-08-10T07:57:32+02:00 Omeka http://collections.milev.hu/items/show/27308 <![CDATA[Széfer Maharam Minc ]]> Az óbudai rabbi, Münz Mózes könyve a zsidó rituálékról és ceremóniákról 1827–ben jelent meg Prágában, a híres Landau–féle nyomdában. A könyv átnézését és nyomtatásának engedélyezését Carolus Fischer, a héber könyvek császári–királyi cenzora és fordítója végezte, amint erről latin és héber nyelven 1827. április 12–én tett bejegyzése tanúskodik, melyben a mű kinyomtatását engedélyezi.
]]>
2019-10-28T13:31:49+01:00

Dublin Core

Title

Széfer Maharam Minc

Identifier

71.226

Description

A cenzúra hivatalt a római katolikus egyház zsinati határozatai vezették be a 12. században azzal a szándékkal, hogy kiszűrjék a katolikus tanításokkal ellentétes tartalmakat. Az Osztrák Császárságban az állami cenzúra a 18. század végén jelent meg, s egyebek mellett a héber betűkkel írt könyvek ellenőrzése volt a feladata. Az első állami cenzor a nagyműveltségű és tudású Carolus (Karl) Fischer volt Prágában 1791—1831-ig. A héberül kiválóan tudó keresztény cenzor működése alatt komoly tudományos művek láttak napvilágot.
Az óbudai rabbi, Münz Mózes könyve a zsidó rituálékról és ceremóniákról 1827–ben jelent meg Prágában, a híres Landau–féle nyomdában. A könyv átnézését és nyomtatásának engedélyezését Carolus Fischer, a héber könyvek császári–királyi cenzora és fordítója végezte, amint erről latin és héber nyelven 1827. április 12–én tett bejegyzése tanúskodik, melyben a mű kinyomtatását engedélyezi.

Creator

Publisher

Landau, Prague

Coverage

Date

1827

References

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 22.

Rights

HU HJA

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

printed book,

Physical Dimensions

23 x 36 cm, 60 folio

Elhelyezés

látványraktár
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/30347 <![CDATA[Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre <br /><em>First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year</em>]]> 2020-07-22T16:09:08+02:00

Dublin Core

Title

Első magyar zsidó naptár és évkönyv az 1848-ik szökőévre 
First Hungarian Jewish calendar and almanac for the 1848 leap year

Identifier

64.1282

Description

A Magyarító Egylet kiadásában megjelent évkönyv Löw LIpót portréjával

Creator

A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet

Coverage

Pest

Date

1848

Provenance

Hollós Oszkár ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3627a

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott könyv
Printed book

Elhelyezés

Állandó kiállításban
A zsidó idő

High resolution picture

Chorin Áron közölt portréjáról van
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33728 <![CDATA[Olvasókönyv oskolák számára ]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

Olvasókönyv oskolák számára

Identifier

64.1410

Creator

Blájer Ignác

Publisher

Berger Jónás könyvárus

Coverage

Pápa

Date

1848

Provenance

Abonyi Dezsőné ajándéka, 1936. Eredeti leltári száma: 2884

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, kemény kötés

Physical Dimensions

12,5 x 20 cm
161 oldal
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/27299 <![CDATA[Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora ]]> 2019-12-05T18:19:25+01:00

Dublin Core

Title

Mózes öt könyve - Hamisa Humsé Tora

Identifier

64.1297

Description

A Biblia első magyar fordítását zsidó használatra Bloch Móric jelentette meg 1840-ben. Bloch Móric 1815-ben született, fiatal korában hagyományos zsidó oktatásban részesült, de emellett a világi tudományokkal is megismerkedett. Tanult görögül és latinul, majd Pesten és Párizsban járt egyetemre. 1840-ben, amikor a pozsonyi országgyűlésen felmerült a zsidók egyenjogúsításának kérdése, Eötvös József kérésére hazatért, hogy részt vegyen a zsidó közösség modernizálásában és magyarosításában. Ennek része volt, hogy 1840-41-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette Mózes öt könyvének magyar-héber kétnyelvű szövegét. Bloch a fordítás mellett a szöveget „jegyzetekkel fölvilágította” – azaz a Talmudból vett magyarázatokkal egészítette ki fordítását. A Biblia további részeinek fordítását is tervezte, de ebből csak az „Első jósok” azaz a korai próféták könyveinek fordítása jelent meg. Ő volt a szakmai lektora az első magyar nyelvű zsidó imakönyvnek (lásd.42 tétel) is. Munkásságának elismeréseképp a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta, ő lett az első zsidó akadémikus – néhány évvel később bekövetkező kitéréséig az egyetlen.

Creator

Bloch Moritz

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Date

1840

References

Országos Magyar Zsidó Múzeum Emancipációs Kiállításának Katalógusa. (1938) 8. oldal

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, papír, papír kötésben
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33723 <![CDATA[ילד זקונים<br /> Kind des hohen Alters... ]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

ילד זקונים
Kind des hohen Alters...

Identifier

64.1305

Creator

Chorin Áron

Publisher

Strauss's Witwe

Coverage

Bécs

Date

1839

Provenance

5173/1956

Könyvek / Books Item Type Metadata

Physical Dimensions

12,5 x 20,5 cm
51 oldal német és 5 + 11 lap Judendeutsch szöveg
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33716 <![CDATA[Mózes törvényhozási éptana ]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

Mózes törvényhozási éptana

Identifier

69.281

Description

... s a későbbi héberek gyógytudományának rövid vázlata

Creator

Detsinyi Lipót

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Buda

Date

1847

Provenance

Bolgár Ferenc dr. ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3671d

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, papír kötésben

Physical Dimensions

12,5 x 20 cm 53 oldal
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33738 <![CDATA[Offener Brief an die Juden ]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

Offener Brief an die Juden

Identifier

66.144

Creator

Deutsch Simon

Coverage

Bécs

Date

1848

Provenance

Kohn Vilmos ajándéka, 1924. Eredeti leltári száma: 1611

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

kisnyomtatvány
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/27440 <![CDATA[Haggada ]]> 2019-12-05T18:14:44+01:00

Dublin Core

Title

Haggada

Identifier

64.653

Description

1779-ben Mária Terézia kizárólagos jogot adott az akkor még Nagyszombatban működő Egyetemi Nyomdának a keleti nyelvű könyvek kiadására. Megfelelő betűkészlet hiányában az első héber nyomtatvány csak évtizedekkel később (1814-ben), a nyomda Budára költözése után jelenhetett meg. Nyomtatványai elsősorban a modernizálódó zsidó közösség igényeit elégítették ki: itt jelent meg az első magyar fordítással ellátott Biblia (1840) és Rosenthal Móric Pirké Ávot fordítása is (1841), mely a Talmud első magyar nyelven olvasható részlete volt. Az 1834-ben nyomtatott „Hagoda” címlapján a rézmetszetes aratási jelenet mellett az Egyetemi Nyomda héber betűkészletének több változatát is láthatjuk: a héber szövegeket kvadrat betűkkel, míg a jiddis-németet ún. Rási-betűkkel szedték. Különösen érdekes ez ott, ahol egy mondaton belül változik a kettő: a címlapon Rási-betűkkel írják, hogy a könyv megvásárolható Mordeháj Lévi könyvárusnál – a héber név azonban már a szakrális szöveg szedéséhez is használt betűkkel szerepel. A könyv címének szedése hibás: a „hágádá sel pészách” helyett „ál pészách” szerepel, ami a hasonló héber sin és ájin betűk felcserélése miatt történhetett.

Creator

Egyetemi Nyomda, Buda

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Date

1834

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

papír, nyomtatott

Physical Dimensions

10,5 x 18,5 cm, 46 leaves
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33718 <![CDATA[Zur Judenfrage in Ungarn ]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

Zur Judenfrage in Ungarn

Identifier

64.1302

Creator

Einhorn Ignác

(Horn Ede)

Publisher

Egyetemi Nyomda

Coverage

Buda

Date

1848

Provenance

BAcher Vilmosné ajándéka, 1916. Eredeti leltári száma: 853/26.

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

papír, nyomtatott

Physical Dimensions

12 x 19 cm, 32 lap, hiányos
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33719 <![CDATA[Grundprinzipen einer Gelaeuterten Reform im Judenthum]]> 2019-10-28T13:33:55+01:00

Dublin Core

Title

Grundprinzipen einer Gelaeuterten Reform im Judenthum

Identifier

64.1287

Creator

Einhorn Ignác

(Horn Ede)

Publisher

Kozma Basil

Coverage

Pest

Date

1848

Provenance

Eredeti leltári száma: 2926/3

Könyvek / Books Item Type Metadata

Original Format

nyomtatott, papír kötés

Physical Dimensions

13,5 x 19,5 cm, 85 oldal
]]>